Polska pomoc

Reportaże radiowe o pomocy rozwojowej 2015

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych poprzez doposażenie istniejącego przedsiębiorstwa społecznego. Taki jest cel projektu Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica, realizowanego w Gruzji przy wsparciu finansowym polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ośrodek Temi w regionie Kachetii, który wspomaga Polska, a także kilku innych donatorów, stał się wzorcowym centrum dającym pracę i opiekę osobom niepełnosprawnym umysłowo.

RokKrajRadioTytułDługośćJęzyk
2015 Gruzja

PR I

Integracja społeczna niepełnosprawnych umysłowo w Gruzji 5 min polski

W domu Don Bosco w Dar es Salam w Tanzanii zostały wyremontowane z funduszy polskiego MSZ sale szkolne, biblioteka, stworzono i wyposażono salę komputerową oraz zmodernizowano boisko sportowe, na którym prym wiedzie trener z prawdziwego zdarzenia. Efekt: coraz więcej chętnych do nauki zgłasza się do ośrodka Don Bosco, zaś drużyna koszykówki rokrocznie wygrywa w miejscowej lidze i zajmuje wysokie miejsca w całej Afryce Wschodniej.

RokKrajRadioTytułDługośćJęzyk
2015 Tanzania

PR I

Centrum Don Bosco w Dar es Salam 5 min polski

Edukacja na poziomie podstawowym jest obowiązkowa w Kenii, ale nie wszyscy rodzice stosują się do tego prawa. Stąd też specjalnej wagi nabierają przedszkola, który brakuje. Postawiony i wyposażony przez polską organizację pozarządową - z wykorzystaniem środków MSZ - pawilon przedszkolny przy szkole podstawowej w jednej ze wsi nad Jeziorem Wiktorii może tę sytuację zmienić lokalnie, ponieważ obiekt ten przyciąga coraz więcej dzieci, także z dalszej okolicy.

RokKrajRadioTytułDługośćJęzyk
2015 Kenia

PR I

Edukacja przedszkolna w Kenii 6 min polski

Edukacja obywatelska i wyborcza, warsztaty dla dziennikarzy, programy adresowane do mniejszości etnicznych, przy pełnym zrozumieniu dla odmienności kulturowej kraju - to wybrane przykłady polskiej pomocy rozwojowej świadczonej z funduszy MSZ przez polskie organizacje pozarządowe na rzecz wsparcia procesów demokratyzacyjnych w Mjanmie.

RokKrajRadioTytułDługośćJęzyk
2015 Mjanma

PR I

Wsparcie procesów demokratyzacyjnych w Mjanmie 6 min polski

Młodzi ukraińscy przedsiębiorcy marzą - podobnie jak ich koledzy z Zachodu - o karierze biznesowej. Często jednak na przeszkodzie realizacji tych marzeń stoją problemy natury formalno-prawnej i finansowej. We Lwowie powstał Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości, który ma nie tylko zachęcać młodych ludzi do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, ale także pomóc im pokonać pierwsze bariery. Projekt finansowany jest przez MSZ RP.

RokKrajRadioTytułDługośćJęzyk
2015 Ukraina

PR I

Lwowskie Inkubatory Przedsiębioczości 4 min polski

W Mołotkowiczach koło Pińska na Białorusi od wielu lat działa technikum zawodowe z internatem kształcące młodzież z niepełnych rodzin. Szkoła ze względu na wysoki poziom nauczania przedmiotów zawodowych cieszy się wyjątkową popularnością wśród okolicznej ludności, a także mieszkańców oddalonych regionów kraju. Jednak część wyposażenia szkoły pochodzi jeszcze z lat sześćdziesiątych. Od pewnego czasu Ambasada RP wyposaża poszczególne pracownie zawodowe w nowoczesny sprzęt zakupiony ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Polsce.

RokKrajRadioTytułDługośćJęzyk
2015 Białoruś

PR I

Technikum zawodowe w Mołotkowiczach na Białorusi 4 min polski

Polska pomoc w Tadżykistanie i Kirgistanie zajęła się m. in. rozwiązywaniem problemu sprawiedliwego zaopatrzenia w wodę przygranicznych wsi Tadżykistanu i Kirgistanu. Zrealizowane projekty pokazują, że zdrowej wody może wystarczyć dla wszystkich, o ile uniknie się jej marnotrawienia. Kluby kobiet w Tadżykistanie ułatwiają wdowom po wojnie domowej pracę zarobkową i utrzymanie rodziny.

RokKrajRadioTytułDługośćJęzyk
2015 Tadżykistan, Kirgistan

PR 24

Audycja radiowa o polskich projektach w Tadżykistanie i Kirgistanie - cz. 1 14 min polski
2015 Tadżykistan, Kirgistan

PR 24

Audycja radiowa o polskich projektach w Tadżykistanie i Kirgistanie - cz. 2 17 min polski

W górach pogranicza Tadżykistanu i Kirgistanu wody nigdy nie brakowało. Rzecz w tym, że albo docierała do wiosek otwartymi kanałami, albo starymi, przerdzewiałymi i nieszczelnymi wodociągami. W obu wypadkach nie spełniała elementarnych norm sanitarnych i była powodem licznych zachorowań, w szczególności u dzieci. Finansowana przez MSZ budowa wodociągów poprawiła codzienny byt mieszkańców tamtejszych wsi.

RokKrajRadioTytułDługośćJęzyk
2015 Tadżykistan, Kirgistan

PR I

Wodociągi w Azji Centralnej 5 min polski

W Tadżykistanie, w wyniku emigracji zarobkowej mężczyzn do Rosji, zmienia się powoli gospodarcza i społeczna rola kobiet. Przejmują one coraz bardziej odpowiedzialność za bieżące utrzymanie swoich rodzin. Pomagają w tym wspierane z funduszy MSZ kluby kobiet, które w organizują dla nich szkolenia i miejsca pracy w rzemiośle, w handlu w ogrodownictwie.

RokKrajRadioTytułDługośćJęzyk
2015 Tadżykistan

PR I

Kluby kobiet w Tadżykistanie 5 min polski

Trzech przyjaciół, którzy poznali się wspierając majdan w Kijowie, dziś pod okiem kawalerów maltańskich szkoli się dzięki funduszom polskiego MSZ na profesjonalnych ratowników medycznych.

RokKrajRadioTytułDługośćJęzyk
2015 Ukraina

PR I

System ratownictwa medycznego dla Ukrainy 5 min polski

W ukraińskim mieście Izjum na wschodzie kraju na jednego mieszkańca przypada jeden uchodźca. Już w chwili obecnej można stwierdzić, że występuje tam katastrofa humanitarna, a jednak uciekinierów przybywa z dnia na dzień. W Izjum działa już finansowany przez MSZ program Polskiej pomocy. Uchodźcy otrzymują karty bankomatowe z miesięcznym limitem 1200 hrywien.

RokKrajRadioTytułDługośćJęzyk
2015 Ukraina

PR I

Uchodźcy w ukraińskim mieście Izumi 4 min polski

Gruzja jest krajem górzystym, w którym często spokojne potoki przemieniają się w groźny żywioł zagrażający ludziom i niosący straty materialne. Przekonali się o tym 14 czerwca 2015 r. mieszkańcy Tbilisi, kiedy stosunkowo mała rzeka przybrała w tak gwałtowny sposób, że spowodowała śmierć kilkunastu osób. W ramach Polskiej pomocy finansowanej przez MSZ szkoleni są w Gruzji ratownicy przeciwpowodziowi, a także instalowany system ostrzegający o zbliżającym się żywiole.

RokKrajRadioTytułDługośćJęzyk
2015 Gruzja

PR I

Zapobieganie zagrożeniom powodziowym w Gruzji 4 min polski

Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych w Ialoveni w Mołdawii wspiera inicjatywy lokalne, m.in. powstające w miejscowości Stefan Voda muzeum kultury materialnej wsi mołdawskiej.

RokKrajRadioTytułDługośćJęzyk
2015 Mołdawia

PR I

Centrum Informacyjne wspiera inicjatywy lokalne 4 min polski

W miejscowości Ialoveni w Mołdawii, kraju priorytetowym polskiej współpracy rozwojowej, działa Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych, prowadzone przez Fundację Solidarności Międzynarodowej. Jego celem jest udzielanie pomocy miejscowym podmiotom w pozyskiwaniu grantów na lokalne inicjatywy gospodarcze i społeczne. Centrum istnieje dzięki współpracy Polski, Mołdawii i Stanów Zjednoczonych i jest współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach Polskiej pomocy oraz z funduszy USAID.

RokKrajRadioTytułDługośćJęzyk
2015 Mołdawia

PR I

Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych w Ialoveni 5 min polski
w górę

Tagi