Polska pomoc

Reportaże radiowe o pomocy rozwojowej 2014

Od kilku lat, dzięki środkom finansowym Polskiej pomocy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, sytuacja osób niewidomych w Gruzji powoli zmienia się na lepsze. Powstał skwer, na którym niewidomi uczą się poruszać o lasce, dzieci uczęszczają do dostosowanej do ich stanu szkoły. Równocześnie zmienia się na lepsze otoczenie niewidomych, powstał gruziński alfabet Braille’a, dostosowuje się do ich potrzeb prawodawstwo.

RokKrajRadioTytułDługośćJęzyk
2014 Gruzja

PR I

Pomoc osobom niewidomym w Gruzji 5 min polski

Wioska Harżis w armeńskim Kaukazie wyludnia się. Ludzie opuszczają ją w poszukiwaniu pracy. W ożywieniu gospodarczym ma pomóc pierwszy w Armenii, prowadzący do zabytkowego monastyru szlak turystyczny, który wytyczyli Polacy. Miejscowa szkoła remontowana jest również ze środków małych grantów będących w dyspozycji Ambasady RP w Erywaniu.

RokKrajRadioTytułDługośćJęzyk
2014 Armenia

PR I

Polska pomoc dla Harżis 3 min polski

Z powodu wojny w ciągu ostatnich dwóch lat z Syrii zbiegło ponad 3 i pół miliona ludzi. W samym kraju swoje domy opuściło ponad 7 milionów. To największy kryzys humanitarny we współczesnej historii świata. Do małego Libanu, ratując życie, przedostało się ponad milion dwieście tysięcy Syryjczyków. To ogromny problem dla tego kraju – teraz uchodźcy to jedna trzecia ludności. Wiele tysięcy schroniło się w północnej, górzystej części Libanu, gdzie zapanowały już warunki zimowe. W Bire tuż nad granicą z Syrią jest ich ponad 5 tysięcy. Z funduszy Polskiej Pomocy przekazywanej przez MSZ dostarczane są piecyki i pokrywane koszty wynajmu prowizorycznych kwater.

RokKrajRadioTytułDługośćJęzyk
2014 Liban

PR I

Sytuacja uchodźców w Libanie 10 min polski

Uganda należy do grupy krajów afrykańskich o najwyższym przyroście naturalnym. Pomimo dużych wysiłków, rząd nie jest w stanie zapewnić mieszkańcom oddalonych miejscowości dostępu do opieki medycznej. Polscy zakonnicy organizują przy swoich misjach niewielkie ośrodki zdrowia, a nawet małe szpitaliki, w których lekarze z Polski przeprowadzają zabiegi i operacje chirurgiczne.

RokKrajRadioTytułDługośćJęzyk
2014 Uganda

PR I

Polscy lekarze w Ugandzie 5 min polski

Do większości wiejskich szkół w Etiopii, a tym bardziej do prywatnych domów nie został jeszcze doprowadzony prąd. Zgodnie z miejscowym zwyczajem, dzieci, po porannej szkole, pomagają rodzicom w pracy w gospodarstwach. Gdy przychodzi czas odrabiania lekcji często ciemnieje. Dlatego w ramach finansowanego przez MSZ programu polskiej współpracy rozwojowej w szkołach etiopskich instalowane są baterie słoneczne. Umożliwiają one dzieciom odrabianie lekcji, a nauczycielom sprawdzanie zadań i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. Do tej pory w baterie słoneczne wyposażono w ponad 150 szkół.

RokKrajRadioTytułDługośćJęzyk
2014 Etiopia

PR I

Oświetlenie szkół w Etiopii 4 min polski

W Birmie trwa transformacja ustrojowa. Po kilkudziesięciu latach rządów dyktatorskich rozpoczął się proces demokratyzacji życia społecznego i politycznego. W przyszłym roku odbędą się pierwsze od wielu lat wolne wybory. Przygotowania społeczeństwa birmańskiego do tego wydarzenia wspiera Polska pomoc.

RokKrajRadioTytułDługośćJęzyk
2014 Birma/Mjanma

PR I

Birma/Mjanma na drodze przemian 4 min polski

Podczas II wojny indochińskiej na terytorium Laosu zostało zrzuconych 2 mln ton bomb, w tym szczególnie groźnych bomb kasetowych. Polska jako jedyny kraj Europy Środkowo-Wschodniej od szeregu lat wspiera program rozminowania tego kraju.

RokKrajRadioTytułDługośćJęzyk
2014 Laos

PR I

Polska pomoc w Laosie 5 min polski

Od trzech lat, wysoko w górach, w pobliżu granicy z Tybetem działa piekarnia. Zyski z jej działalności przeznaczane są na wsparcie edukacji w himalajskiej wiosce Syabrubesi. Z piekarni korzysta miejscowa ludność i wysokogórscy turyści uprawiający w tych okolicach trekking, w tym Polacy, którzy wpadli na pomysł stworzenia piekarni. Wyposażenie piekarni zakupiono z funduszy Polskiej pomocy.

RokKrajRadioTytułDługośćJęzyk
2014 Nepal

PR I

Polska pomoc w Nepalu 5 min polski

Gruzja rozwija swój system opieki przedszkolnej w oparciu m.in. o polskie doświadczenia, pamiętając o potrzebach również mniejszości narodowych, np. Azerów, o których opowiada ten reportaż.

RokKrajRadioTytułDługośćJęzyk
2014 Gruzja

PR I

Centra przedszkolne w Gruzji 3 min polski

Ze względu na piękno natury, swoją historię i wspaniałe wina Gruzja cieszy się coraz większym zainteresowaniem turystów z Polski. Aby proces ten nabrał cech trwałości, a turystyka stała się istotnym elementem rozwoju gospodarki tego kraju potrzebne jest stworzenie odpowiedniej infrastruktury, dzięki której turysta będzie mógł dotrzeć do najciekawszych regionów kraju. Polacy pomagają w inwentaryzacji i tworzeniu szlaków turystycznych oraz w rozwoju turystyki konnej w regionie Borżomi, znanym ze źródeł doskonałej wody mineralnej.

RokKrajRadioTytułDługośćJęzyk
2014 Gruzja

PR I

Polska pomoc w regionie Borżomi 4 min polski

Gagauzja jest obszarem autonomicznym Mołdawii, na którym mocno odciskają się rosyjskie wzorce cywilizacyjne. Tutaj realizowane są polskie projekty modernizacji przedszkoli. Reportaż podsumowuje także dotychczasowe wsparcie dla Mołdawii w ramach programu "polska pomoc".

RokKrajRadioTytułDługośćJęzyk
2014 Mołdawia

PR I

Polska pomoc w Gagauzji 5 min polski
w górę

Tagi