Polska pomoc

 

Renowacja sanitariatów w Szkole Podstawowej "Takovski Ustanak"

W okręgu Moraviczki, gmina Gornji Milanovac, w miejscowości  Takovo znajduje się szkoła „Takovski ustanak”. Miasto Takovo położone jest przy drodze regionalnej, w środkowej Serbii. Znane jest w historii Serbii jako miejsce Drugiego Powstania Serbskiego. Gminę zamieszkuje 44 406 mieszkańców. Gmina Gornji Milanovac stara się przyznawać środki niezbędne do utrzymania obiektu, są one jednak niewystarczające, by przeprowadzić remonty.

W toaletach obecnie na bieżąco trzeba korzystać ze strumienia wody, by zniwelować nieprzyjemne zapachy, co marnotrawi zasoby wodne i budżet placówki. Pomieszczenia są nieefektywne energetycznie, ze względu na zły stan stolarki okiennej. W toaletach i pomieszczeniu prysznicowym nie ma dostępu do ciepłej wody, brak dyspenserów mydła i suszarek do rąk, co utrudnia uczniom dbanie o podstawową higienę i naraża na potencjalne problemy zdrowotne.

Poprzez problem toalet szkoła "Takovski Ustanak" nie może w pełni wykorzystać swojego potencjału jako centrum życia miejscowości (ważnej w Serbii pod względem historycznym) przy organizacji np. dodatkowych aktywności dla uczniów, co ogranicza dostęp uczniów tej szkoły do edukacji na wysokim poziomie. Beneficjentami projektu będą więc nie tylko uczniowie szkoły, ale również rodzice uczniów, mieszkańcy wsi i okolic, korzystający z budynku szkolnego w trakcie organizowania imprez czy wykładów edukacyjnych.

Renowacja sanitariatów w Szkole Podstawowej "Takovski Ustanak"

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 1 września do 15 grudnia 2016 r. we współpracy Ambasady RP w Belgradzie z lokalnym partnerem, Szkołą Podstawową „Takovski Ustanek”. Szkoła Podstawowa „Takovski Ustanak” (Powstanie Takovskie) rozpoczęła działalność w 1891 roku. SP "Takovski Ustanak" składa się z głównej szkoły w Takovo i sześciu oddzielnych oddziałów. Szkoła główna i oddziały w miejscowościach Gornji Banjani i Boljkovci zapewniają edukację podstawową w klasach 1-8, oddziały w miejscowościach Šarani, Gornji Branetići, Vrnčani i Polom są oddziałami czteroklasowymi.

Celem projektu jest remont toalety dziewczęcej, chłopięcej oraz pomieszczenia magazynowo-prysznicowego. Dodatkowo planowane jest rozwiązanie problemu pomieszczeń, które są nieefektywne ze względu na gospodarkę wodną oraz efektywność energetyczną pomieszczeń. Realizacja projektu trwale wpłynie na poprawę efektywności energetycznej pomieszczeń oraz gospodarkę wodną obiektu, zapewni uczniom dostęp do ciepłej wody i środków higieny. Projekt trwale przyczyni się podwyższenia jakości edukacji poprzez zwiększenie zakresu i liczby aktywności szkolnych i pozalekcyjnych.

Beneficjentami projektu będzie 177 uczniów wszystkich oddziałów oraz lokalna społeczność korzystająca z budynku. Jednocześnie realizacja projektu przyczyni się do podniesienia świadomości ekologicznej uczniów, jak również podniesie świadomość w zakresie edukacji obywatelskiej.

Wartość projektu wyniosła ponad 60 000 złotych (14 590 euro). Kwota dotacji ze środków Polskiej pomocy wyniosła ponad 57 000 złotych (13 790 euro). Dla potrzeb kalkulacji przyjęto kurs 1 EUR = 4,1749 PLN.

Renowacja sanitariatów w Szkole Podstawowej "Takovski Ustanak"

Projekt zrealizowano w okresie od 16 sierpnia do 5 grudnia 2016 roku. W jego ramach wyremontowano toaletę dziewczęcą, chłopięcą oraz pomieszczenie magazynowe. Dzięki pracom remontowym poprawie uległa efektywność energetyczna pomieszczeń i gospodarka wodna obiektu. Poprawie uległ także wizerunek samej szkoły, uczniowie mają teraz zapewniony dostęp do ciepłej wody i środków higieny. W czystych, przyjaznych łazienkach łatwiej kształtować prawidłowe nawyki higieniczne u dzieci, co pozytywnie wpływa na zapobieganie szczerzeniu się chorób przenoszonych drogą brudnych rąk. Dzięki wymianie zniszczonych sanitariów, płytek podłogowych i ściennych oraz wymianie okien i drzwi stworzono przyjazne pomieszczenia, z których mogą bezpiecznie korzystać najmłodsi uczniowie oraz uczniowie niepełnosprawni.

Beneficjentami projektu jest 177 obecnych uczniów wszystkich oddziałów tej szkoły, z czego 90 uczniów Szkoły Podstawowej „Takovski ustanek” i 13 dzieci z przygotowawczego programu przedszkolnego korzysta z budynku szkoły codziennie. Na realizacji projektu skorzystali także nauczyciele oraz osoby utrzymujące czystość w szkole. Beneficjentami są również rodzicie uczniów, mieszkańcy wsi i okolic, korzystający z budynku szkolnego w trakcie organizowania imprez czy wykładów edukacyjnych.