Polska pomoc

Rekrutacja do Programu stypendialnego im. Stefana Banacha w roku akademickim 2018/2019

Studenci z krajów Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina) oraz krajów Azji Centralnej (Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan i Tadżykistan) mogą aplikować do Programu stypendialnego im. S. Banacha.

Program umożliwia bezpłatne kształcenie (zwolnienie z czesnego) na studiach II stopnia w Polsce oraz wypłatę comiesięcznego stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na pokrycie kosztów utrzymania (1 500 zł/mies.).

Oferta stypendialna skierowana jest do studentów ostatniego roku studiów pierwszego stopnia w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych lub osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia w tych obszarach – jednak nie dawniej niż w roku akademickim 2015/2016. Wymogiem jest znajomość języka polskiego przynajmniej na poziomie B1.

Kandydaci samodzielnie dokonują wyboru uczelni i kierunku studiów, na którym chcą podjąć naukę spośród oferty edukacyjnej polskich publicznych szkół wyższych. Studia poprzedzone są obowiązkowym miesięcznym kursem językowo-adaptacyjnym przygotowującym stypendystów do studiów w Polsce.

Nabór wniosków trwa do dnia 30 kwietnia 2018 r. do godz. 15:00 (polskiego czasu), wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie: https://programs.nawa.gov.pl/login.

Regulamin programu jak i inne informacje przydatne dla kandydatów dostępne są na stronie: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/279-rekrutacja-na-stypendia-banacha-2018-2019-otwarta

Ogłoszenie wyników naboru planowane jest 1 sierpnia 2018 r.

w górę