Polska pomoc

Rekrutacja do Programu stypendialnego im. Ignacego Łukasiewicza w roku akademickim 2018/2019

Studenci z 17 następujących krajów rozwijających się: Angola, Chile, Etiopia, Filipiny, Indie, Indonezja, Kenia, Kolumbia, Meksyk, Mjanma, Nigeria, Palestyna, Peru, RPA, Senegal, Tanzania oraz Wietnam mogą aplikować do Programu stypendialnego im. I. Łukasiewicza.

Program umożliwia bezpłatne kształcenie (zwolnienie z czesnego) na studiach II stopnia w Polsce oraz wypłatę comiesięcznego stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na pokrycie kosztów utrzymania (1 500 zł/mies.).

O stypendium mogą starać się obywatele wyżej wymienionych krajów, którzy:

  • są absolwentami studiów I stopnia (studia ukończone nie wcześniej niż w 2014 roku) lub studentami ostatniego roku studiów I stopnia w roku akademickim 2017/2018 prowadzonych w obszarach nauk: ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych;
  • nie posiadają dyplomu magistra lub magistra inżyniera;
  • posiadają certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2;
  • nie są absolwentami ani studentami polskich uczelni.

Kandydaci samodzielnie dokonują wyboru uczelni i kierunku studiów, na którym chcą podjąć naukę spośród oferty edukacyjnej polskich publicznych szkół wyższych. Studia poprzedzone są rocznym kursem przygotowawczym do studiów w Polsce (również na warunkach stypendialnych).

Nabór wniosków trwa do dnia 11 maja 2018 r. do godz. 15:00 (polskiego czasu), wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://programs.nawa.gov.pl/login

Regulamin programu jak i inne informacje przydatne dla kandydatów dostępne są na stronie: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/320-iv-edycja-programu-im-ignacego-lukasiewicza-ogloszona

Ogłoszenie wyników naboru planowane jest 14 sierpnia 2018 r.

w górę