Polska pomoc

 

Reagowanie służb na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym CBRN

Gruzja od kilku lat zwiększa swoje zdolności do obrony przed czynnikami CBRN (chemicznymi, biologicznymi, radiacyjnymi, nuklearnymi). W marcu 2015 jako pierwszy kraj biorący udział w inicjatywie Komisji Europejskiej – "Centra doskonalenia CBRN" przyjęła Narodowy Plan Działania CBRN.

Funkcjonariusze policji są ogniwem pierwszego reagowania i jako jedni z pierwszych docierają na miejsce zdarzenia. Do ich zadań należy prawidłowe wykrycie i rozpoznanie zagrożenia, zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz wezwanie odpowiedniego wsparcia. W przypadku zagrożenia wybuchem to także Policja jest odpowiedzialna za neutralizację ładunku i dalsze działania procesowe.

Projekt ma charakter kompleksowy, co oznacza, że oprócz działań na miejscu do zadań policji należy również rzetelny przekaz informacji, zapobieganie panice oraz utrzymywanie ładu i porządku publicznego.

Reagowanie służb na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym CBRN

Założeniem projektu jest przekazanie funkcjonariuszom gruzińskiej policji zasad i metod reagowania stosowanych w Polsce w przypadku wystąpienia czynnika CBRN (chemicznego, biologicznego, radiacyjnego, nuklearnego). W ramach tego priorytetu podjęte działania przyczyniły się do: wzmocnienia zdolności administracji publicznej Tbilisi (Policji) - w zakresie zapobiegania i reagowania w sytuacji klęsk żywiołowych i katastrof wynikających z działalności ludzkiej. Realizacja projektu wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa w zakresie zagrożeń terrorystycznych z użyciem czynnika CBRN.