Polska pomoc

 

Razem dla rozwoju - aktywna Edukacja Globalna w szkołach (kontynuacja)

W Polsce od 2009 roku tematy z zakresu Edukacji Globalnej wpisane są  w podstawę programową wszystkich etapów nauczania. Mimo to wciąż brak dostatecznej liczby materiałów, z których mogliby korzystać nauczyciele. Brak jest również nauczycieli, przygotowanych do wprowadzania założeń Edukacji Globalnej do podstawy programowej.

Inicjatywa stanowi bezpośrednią kontynuację działań, rozpoczętych w 2013 roku w ramach projektu „Razem dla rozwoju – aktywna Edukacja Globalna w szkołach”, w których uczestniczyły 72 placówki oświatowe z czterech województw (małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie i dolnośląskie), w tym 316 nauczycieli i 6 430 uczniów różnych etapów edukacji.

Razem dla rozwoju - aktywna Edukacja Globalna w szkołach (kontynuacja)

Głównym celem projektu, trwającego od 9 maja do 31 grudnia 2014 r., jest promowanie w środowiskach szkolnych i społecznościach lokalnych założeń Edukacji Globalnej poprzez pobudzanie dzieci, młodzieży oraz nauczycieli do aktywnego i świadomego działania na rzecz rozwoju. Jest on podjęciem realnej próby zmian w świadomości młodych Polaków poprzez wychowywanie i kształtowanie ich myślenia na temat sposobu życia, kultury, różnic i współzależności krajów Globalnego Południa i Północy. Projekt ma charakter modułowy, w związku z czym będzie kontynuowany w 2015 r.

Projekt zakłada stworzenie kilkunastu konspektów warsztatowych oraz bazy materiałów edukacyjnych i multimedialnych, które posłużą nauczycielom i edukatorom do prowadzenia zajęć poświęconych zagadnieniom związanym z EG. Tym samym, jednym z głównych działań projektu są odbywające się w szkołach zajęcia, prowadzone przez wyszkolonych uprzednio nauczycieli. Głównymi odbiorcami, a w pewnym wymiarze realizatorami projektu, są nauczyciele i uczniowie placówek edukacyjnych ze wszystkich poziomów – od przedszkola, po szkoły ponadgimnazjalne z całej Polski. Prócz prowadzonych przez nauczycieli zajęć, zostaną zrealizowane akcje edukacyjne w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej oraz wybranych dni społecznego zaangażowania.

Projekt ma za zadanie stworzyć przestrzeń oraz dostarczyć narzędzia niezbędne do zwiększania świadomości społeczeństwa polskiego o zagadnieniach rozwojowych, przy jednoczesnym motywowaniu do podejmowania własnych inicjatyw i animacji w lokalnych społecznościach, a nie pozostawania w biernej postawie odbiorcy.

Razem dla rozwoju - aktywna Edukacja Globalna w szkołach (kontynuacja)

Projekt „Razem dla rozwoju – aktywna Edukacja Globalna w szkołach” prowadzany był od 9 maja do 31 grudnia 2014 roku. Jest to projekt modułowy, rozpoczęty w 2013 roku. Jego celem jest promowanie edukacji globalnej w szkołach i społecznościach lokalnych. W ramach projektu zorganizowano szkolenie z zakresu edukacji globalnej dla trzech osób, które następnie wykorzystały zdobytą wiedzę tworząc materiały edukacyjne i współpracując ze szkołami. We współpracy z konsultantami merytorycznymi opracowały one 20 konspektów zajęć edukacyjnych dla pięciu grup wiekowych.

W projekcie wzięło udział 89 szkół z 12 województw. Zakładano zorganizowanie 1 000 lekcji z użyciem opracowanych konspektów, dla co najmniej 9 000 uczniów, jednakże, ze względu na wycofanie się z projektu 21 szkół, założenia zrealizowano tylko częściowo. Sytuacja ta pokazuje, iż wielu Polaków nadal nie ma świadomości tego, jak istotną kwestią jest edukacja globalna.

Ostatecznie zorganizowanych zostało 698 zajęć lekcyjnych, w których udział wzięło łącznie 5 429 uczniów. Ich celem była mobilizacja dzieci, młodzieży oraz nauczycieli do działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Na potrzeby przeprowadzenia powyższych zajęć rozprowadzono w szkołach 360 zestawów materiałów edukacyjnych ze scenariuszami lekcji.

W listopadzie, podczas Tygodnia Edukacji Globalnej, przeprowadzono aż 244 akcji dotyczących bezpieczeństwa żywnościowego na terenie szkół w całej Polsce. Wszystkie działania w ramach projektu „Razem dla rozwoju – aktywna Edukacja Globalna w szkołach”, dotarły do ponad 22 tysięcy odbiorców zorganizowanych wydarzeń. Przeprowadzone lekcje motywowały młodych ludzi do podejmowania inicjatyw na lokalnym poziomie, przyczyniając się do wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.