Polska pomoc

 

Razem dla Rozwoju - Aktywna Edukacja Globalna w szkołach

Celem projektu było podniesienie świadomości dzieci i młodzieży na temat problemów globalnych na świecie a w dłuższej perspektywie zmianę postaw życiowych i wprowadzenie dobrych praktyk. Projekt poprzez zajęcia szkolne dał uczniom możliwość rozwoju wiedzy i uświadomił ogrom problemów globalnych, a nauczycielom dostarczył narzędzi i warsztatu niezbędnego do realizowania misji rozwojowej szkoły.

W projekcie wzięło udział łącznie 57 szkół i 15 przedszkoli z 5 województw (małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego). W ramach działań projektowych wydano 300 książeczek scenariuszy zajęć lekcyjnych z edukacji globalnej dla nauczycieli (po 3 konspekty zajęć) i rozesłano 2 000 tych materiałów w formacie pdf. Podczas Tygodnia Edukacji Globalnej przeprowadzono  45 akcji edukacyjnych w które zaangażowanych było około 7 200 uczniów. Kolejnym działaniem w ramach projektu były szkolenia dla nauczycieli, w których wzięło udział 300 uczestników. Opracowano także pakiety edukacyjne zawierające 3 scenariusze lekcji poruszających tematykę edukacji globalnej, a także literaturę oraz wzorcowe karty pracy ucznia do wykorzystania dla nauczycieli. Dodatkowo ogłoszono konkurs na organizację najlepszej akcji w ramach edukacji globalnej, w którym nagrodą był udział w warsztatach finałowych w Wioskach Świata – Parku Edukacji Globalnej w Krakowie (http://www.wioskiswiata.org/). Do finału zakwalifikowało się 5 klas (125 uczniów), którzy wzięli udział w zajęciach warsztatowych.