Polska pomoc

Raport z zakresu Spójności polityk na rzecz rozwoju

Publikacja przez DG DEVCO w dniu 6 lipca 2015 r. raportu ,,Ocena korzyści ekonomicznych wygenerowanych przez reżim handlowy UE w stosunku do krajów rozwijających się” autorstwa Copenhagen Economics miała na celu podkreślenie roli handlu jako bardzo ważnego środka wdrażania Agendy Post 2015 oraz kluczowego elementu Spójności polityk na rzecz rozwoju.

W raporcie poruszono kwestie m.in. związane z wpływem reżimu handlowego UE na eksport w krajach rozwijających się oraz na ich dywersyfikację ekonomiczną. Szczególnie uwzględniono sytuację krajów najmniej rozwiniętych.

Analiza dostępna jest pod adresem http://erd-report.com/trade/reports/.

w górę

Tagi