Polska pomoc

Raport o zaangażowaniu wolontariuszy w edukację globalną

PREZENTACJA RAPORTU O ZAANGAŻOWANIU WOLONTARIUSZY W EDUKACJĘ GLOBALNĄ, PO POWROCIE DO POLSKI Z KRAJÓW GLOBALNEGO POŁUDNIA

Salezjański Wolontariat Misyjny MŁODZI ŚWIATU zakończył pracę nad raportem dot. zaangażowania w edukację globalną wolontariuszy, którzy wrócili do Polski po przeprowadzeniu projektów rozwojowych w krajach Globalnego Południa. Raport powstał w ramach, dofinansowanego przez MSZ, projektu „Powrót do przyszłości”. Jego założeniem jest stworzenie mechanizmu wsparcia wolontariuszy i stymulowanie ich, by wykorzystywali własny potencjał i doświadczenie również w działaniach podejmowanych w Polsce. Wyjazd za granicę nie powinien być ostatnim etapem działalności wolontariusza, lecz wstępem do włączenia w systematyczną promocję edukacji globalnej. 

„Powrót do przyszłości” realizowany jest w ramach współfinansowanego przez Komisję Europejską programu EuropeAid („Back to the Future”) we współpracy z organizacjami z Niemiec i Irlandii, specjalizującymi się w wysyłaniu wolontariuszy. Celem projektu jest przeniesienie doświadczeń zagranicznych partnerów na nasz grunt.

Raport zostanie przedstawiony na spotkaniu w 16 grudnia (poniedziałek) o godzinie 10:30 w „Południku Zero” przy ul. Wilczej 25 w Warszawie.

Przeczytaj "Raport o zaangażowaniu wolontariuszy po powrocie z misji zagranicznych".

w górę

Tagi