Polska pomoc

Raport instytutu Notre Europe

Raport "Europejska pomoc rozwojowa: jak być bardziej skutecznym, nie wydając więcej?"

W lipcu 2012 r. ukazał się raport "European Development Aid: How to be more effective without spending more?" autorstwa Eleny Muñoz Gálvez, ekspertki paryskiego instytutu Notre Europe.

Polityka rozwojowa stanowi silny trzon strategii UE na arenie międzynarodowej, a wartość przekazywanej przez nią oficjalnej pomocy rozwojowej (ang. Official Development Assistance, ODA) tworzy ponad połowę całkowitej wartości ODA. Jednakże w obszarze polityki rozwojowej UE staje dziś przed wyzwaniem rozdrobnienia pomocy i jej utrudnioną koordynacją, a także przed wyzwaniem zmieniającego się otoczenia formułowanej polityki rozwojowej - na który wpływ mają: wzrost gospodarczy państw rozwijających się, zmiany klimatyczne i kwestia bezpieczeństwa żywnościowego. UE musi również stawić czoła zagadnieniu ryzyka zmniejszenia kwot wydatkowanych na pomoc rozwojową jako bezpośrednią konsekwencję obecnej fali fiskalizmu i kryzysu gospodarczego państw Unii.

W publikacji  Europejska pomoc rozwojowa: jak być bardziej skutecznym, nie wydając więcej?" Elena Muñoz Gálvez rozważa możliwości poprawy efektywności unijnej pomocy rozwojowej. Przez pryzmat dążenia do osiągania lepszych wyników w zakresie wzrostu gospodarczego, spójności i bezpieczeństwa, autorka dokonuje oceny wniosku Komisji Europejskiej w sprawie finansowania rozwoju na lata 2014-2020 i opisuje propozycje możliwych usprawnień.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej instytutu Notre Europe.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu:

w górę

Tagi