Polska pomoc

 

Przygotowanie obozowisk namiotowych w północnym Libanie do warunków zimowych oraz poprawa dostępu do edukacji i ochrony zdrowia dla uchodźców syryjskich

Rząd Libanu nie pozwala na istnienie w tym kraju zorganizowanych obozów dla uchodźców, jakie znajdują się np. na terytorium Jordanii czy Turcji. Ok. 250 tys. uchodźców syryjskich w Libanie mieszka w tzw. nieformalnych obozowiskach namiotowych (Informal Tented Settlements), które są zbudowane z łatwopalnych materiałów: drewna, plastiku i różnego rodzaju tkanin. Od wielu lat pożary tych obozowisk są nierozwiązanym problemem. W 2015 roku tylko w Dolinie Bekaa w pożarach na terenie obozowisk namiotowych zginęło ponad 50 uchodźców. Dystrybucja gaśnic przeprowadzana przez różne organizacje humanitarne okazała się nieskuteczna; pierwszym projektem skutecznie zapobiegającym pożarom obozów dla uchodźców był dopiero program Polskiej Pomocy i PCPM, który doprowadził w latach 2016-17 do instalacji punktów przeciwpożarowych w 70 obozach. Punkty te, wyposażono w środki konieczne do ugaszenia pożaru takie jak gaśnice, piasek, tłumicę, bosak i inny ręczny sprzęt przeciwpożarowy. Projekt wyróżnił się niezwykłą skutecznością i przyczynił się do ugaszenia 20 pożarów obozów (dane na grudzień 2017 roku) - czyli ich skuteczność wyniosła aż 28%.

Głównym problemem humanitarnym w Libanie jest pogłębiające się ubóstwo uchodźców syryjskich, szczególnie tych rodzin, które nie mają ani jednego domownika zdolnego do pracy. Bezpłatna pomoc medyczna jest dla tych osób jedną możliwością otrzymania wykwalifikowanej pomocy. Ośrodek zdrowia w Bire działa w ramach systemu ochrony zdrowia dla uchodźców koordynowanego przez UNHCR, przez co ma prawo kierować uchodźców na leczenie szpitalne opłacane w 75% przez UNHCR. Połączenie wykwalifikowanych lekarzy, możliwości otrzymania darmowych leków i skierowania na leczenie szpitalne współpłacenie przez ONZ pozwala na udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej.

W libańskich szkołach zajęcia są prowadzone w języku arabskim i francuskim. Dzieci syryjskie, nie znające francuskiego, mają ogromne problemy z ukończeniem nauki na poziomie szkoły podstawowej - według danych ONZ aż 54% dzieci w wieku szkolnym nie pobiera nauki! Centrum edukacyjne w Bire, wybudowane ze środków Polskiej Pomocy w roku 2016, prowadziło w roku 2017 zajęcia uzupełniające dla 600 dzieci syryjskich (klasy 1-8), przez co mogą one bez przeszkód kontynuować naukę w szkole libańskiej. Równie ważne są szkolenia zawodowe dla młodzieży, która zakończyła szkołę podstawową. Dla uchodźców syryjskich jest to jedna z niewielu możliwości zdobycia umiejętności zawodowych i konkretnego zawodu. W roku 2017 centrum edukacyjne prowadziło zajęcia dla asystentów pielęgniarki i farmaceuty (głównie dla dziewczynek), elektryka-instalatora (chłopcy) oraz zajęcia komputerowe (dla chłopców i dziewczynek).

Przygotowanie obozowisk namiotowych w północnym Libanie do warunków zimowych oraz poprawa dostępu do edukacji i ochrony zdrowia dla uchodźców syryjskich

Projekt Fundacji „Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej” prowadzony jest w północnej części Libanu od 1 kwietnia 2018 r. Realizacja zadań potrwa do końca roku.

Głównym celem projektu jest zabezpieczenie obozowisk namiotowych uchodźców syryjskich przed czynnikami żywiołowymi. Priorytetem projektu jest zabezpieczenie obozowisk przed skutkami pożarów. Do tej pory PCPM zrealizowało największy w Libanie program zabezpieczenia przeciwpożarowego obozowisk namiotowych. Na tej podstawie PCPM został poproszony o rozszerzenie swoich działań. W 2018 roku PCPM planuje zainstalować 200 punktów przeciwpożarowych a także ich wyposażenie, monitoring i uzupełnianie zużytego sprzętu do końca 2019 roku. Dodatkowo, 740 rodzin libańskich otrzyma zapomogę na przygotowanie domostw do warunków zimowych. Projekt pozwoli również na nieprzerwaną kontynuację działalności ośrodka zdrowia i centrum edukacyjnego (sfinansowanego przez Polską Pomoc w 2016 roku) dla syryjskich uchodźców. 

W pierwszym działaniu odbiorcami pomocy będą wszyscy uchodźcy syryjscy mieszkający w obozach namiotowych. Według danych UNHCR w regionie objętym projektem znajduje się 1009 obozowisk. Z tej puli zostaną wybrane te obozy, w których PCPM zainstaluje 200 punktów przeciwpożarowych. Szacuje się, że beneficjentami będzie min. 5 000 uchodźców syryjskich.

W drugim działaniu zapomogę otrzymają najuboższe rodziny libańskie, które żyją w gorszych warunkach od uchodźców syryjskich mieszkających w obozowiskach namiotowych. Programem objętych ma zostać 740 rodzin co przelicza się na 3 700 osób.

Z ośrodka zdrowia będą mogli skorzystać uchodźcy syryjscy zamieszkujący środkową część prowincji Akkar, w której znajduje się ów ośrodek. Kryterium przyjęcia będzie ich stan zdrowia. Szacuje się, że do 2019 roku z kliniki skorzysta 5 200 uchodźców syryjskich i 1000 Libańczyków.

Z ośrodka edukacyjnego będą mogły skorzystać syryjskie dzieci i młodzież a także libańska młodzież uczęszczająca na zajęcia zawodowe. O ile nie będzie przekroczona liczba dostępnych miejsc, dzieci uchodźców syryjskich będą przyjmowane bez warunków wstępnych. W przypadku większego zaineresowani  zostaną one wpisane na listę oczekujących. Z ośrodka będzie mogło skorzystać 600 dzieci i uchodźców syryjskich. Ogólnie z programu skorzysta 15 500 osób.