Polska pomoc

Przewodnik OECD nt. odpowiedzialnych łańcuchów dostaw produktów rolnych

11 marca 2016 r. OECD ogłosiło przewodnik dotyczący odpowiedzialnych łańcuchów dostaw produktów rolnych (OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains). W dokumencie zwrócono uwagę na to, że przedsiębiorstwa działające w sektorze rolnym mogą przyczynić się z jednej strony do tworzenia miejsc pracy, podniesienia standardów pracy, a także do zastosowania nowych technologii podnoszących produkcję rolną. Z drugiej strony działalność przedsiębiorstw rolnych może doprowadzić do zmniejszenia się powierzchni obszarów leśnych oraz może być negatywnie powiązana z pracą dzieci i nadużyciami wobec pracowników-imigrantów. Przewodnik opracowany przez OECD i FAO ma na celu przedstawienie standardów prowadzenia odpowiedzialnego biznesu przyczyniającego się do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, a także przedstawienie wpływu łańcuchów dostaw sektora rolnego na prawa człowieka i prawa pracownicze.     

w górę

Tagi