Polska pomoc

Przesunięty termin ogłoszenia wyników konkursu Polska pomoc rozwojowa 2020

Termin ogłoszenia wyników konkursu „Polska pomoc rozwojowa 2020” przesunięty na 30 kwietnia 2020 r.

Ze względu na obecną sytuację w kraju i na świecie spowodowaną zagrożeniem pandemią COVID-19 ogłoszenie wyników konkursu „Polska pomoc rozwojowa 2020” nastąpi 30 kwietnia 2020 r.

w górę