Polska pomoc

Przekazanie sprzęt medycznego Obwodowemu Centrum Diagnostycznemu w Witebsku

8 lutego 2012 roku miało miejsce oficjalne przekazanie sprzętu medycznego o wartości ponad 41 tys. euro Obwodowemu Centrum Diagnostycznemu w Witebsku. W uroczystości uczestniczył p. Leszek Szerepka, Ambasador RP na Białorusi.

W ramach programu małych grantów zakupiono audiometr impedancyjny oraz system Eclipse, które umożliwią wczesne wykrywanie utraty słuchu u noworodków, precyzyjną diagnostykę utraty słuchu, stosowanie protetyki słuchowej we wczesnym wieku oraz rehabilitację dzieci, cierpiących na trwałe osłabienie słuchu i zaburzenia mowy. Naczelny lekarz Obwodowego Centrum Diagnostycznego w Witebsku p. Władymir Orechwo podkreślał, że aparatura sprzyjać będzie podniesieniu jakości świadczenia pomocy medycznej w obwodzie Witebskim, a także wesprze program audiologicznych badań kontrolnych dzieci.

Wykorzystanie sprzętu medycznego doprowadzi przede wszystkim do integracji społecznej dzieci z zaburzeniami słuchu. W Obwodzie Witebskim zarejestrowano ok. 7 tys. dzieci z zaburzeniami słuchu, w tym z poważną głuchotą - 580, z lekką i zmniejszoną głuchotą - ponad 1,5 tys. oraz ponad 1,8 tys. z jednostronną głuchotą. Co roku w obwodzie wykrywa się różne zaburzenia słuchu u ok. 500 dzieci.

Ambasador RP na Białorusi Leszek Szerepka poinformował, że jest to drugi projekt Ambasady RP w Mińsku we współpracy z pozarządową organizacją charytatywną „Verbalik". Rok wcześniej, w  2010 r.,  Ambasada RP w ramach Programu Małych Grantów Polskiej Współpracy Rozwojowej  zrealizowała podobny projekt w Homlu. Zakupiono wówczas sprzęt medyczny, dla Centralnej Miejskiej Polikliniki Dziecięcej, za ponad 54 000 EUR.

O wizycie Ambasadora RP na Białorusi Leszka Szerepki w Witebsku w związku z oficjalnym przekazaniem sprzętu informowała białoruska agencja informacyjna Biełta (http://www.belta.by/) oraz media regionalne.

w górę

Tagi