Polska pomoc

 

Przedszkola przeciw wykluczeniu - zwiększanie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i opieki dzieci z nieformalnej dzielnicy Mathare w Nairobi

Mathare to skupisko kilkunastu nieformalnych osiedli niedaleko centrum Nairobi. Populacja tego slumsu to ok. 500 000 osób, z czego blisko połowa to dzieci w wieku szkolnym. W 2003 roku wprowadzono w Kenii darmową edukację na poziomie podstawowym dla wszystkich dzieci. Ten niezaprzeczalny postęp nie jest jednak udziałem mieszkańców slumsów. Na terenie Mathare funkcjonuje obecnie tylko 7 publicznych szkół podstawowych, do których uczęszcza ponad 8 000 dzieci. Na ich terenie działają ośrodki przedszkolne, do których uczęszcza ponad 800 dzieci.

Przedszkolaki z Mathare stawiają pierwsze szkolne kroki w katastrofalnych warunkach, bo większość funduszy Ministerstwa Edukacji konsumuje program powszechnej edukacji podstawowej. Wsparcie władz centralnych dla publicznych przedszkoli ogranicza się do opłacenia pensji jednego, czasem dwóch nauczycieli i doraźnego zakupu materiałów papierniczych. Rząd nie oferuje żadnego wsparcia dla rozwoju infrastruktury przystosowanej do potrzeb maluchów, czy zwiększania kompetencji nauczycieli.

Dzieci uczą się w chatkach skleconych ze starych i dziurawych arkuszy blachy falistej, nie mają krzesełek i stolików, brak też książeczek i zabawek. Ze względu na przepełnienie sal lekcyjnych oraz złe warunki techniczne rodzice w Mathare nie mają możliwości zapewnienia dzieciom odpowiedniej edukacji przedszkolnej, która zwiększy ich szanse na wyjście z ubóstwa w dorosłym życiu.

Niniejszy projekt miał na celu zwiększenie dostępu do przedszkoli w Mathare poprzez budowę sal lekcyjnych dla najmłodszych dzieci, wyposażenie ich w pomoce naukowe, zwiększenie wiedzy i umiejętności nauczycieli, rodziców i innych członków lokalnej społeczności. W latach 2014–2017 Fundacja Partners Polska przy wsparciu finansowym MSZ wybudowała 41 sal lekcyjnych dla 1400 przedszkolaków oraz przeszkoliła ponad 100 nauczycieli.

Przedszkola przeciw wykluczeniu - zwiększanie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i opieki dzieci z nieformalnej dzielnicy Mathare w Nairobi

Projekt skierowany był do najmłodszych dzieci zamieszkujących jedną z największych nieformalnych dzielnic Kenii – slums Mathare w Nairobi. Jego głównym celem była poprawa warunków infrastrukturalnych, w jakich przebywają i uczą się dzieci w wieku przedszkolnym oraz jakości oferowanej im opieki i edukacji. Działania obejmowały:

  1. budowę trzech budynków przedszkolnych z toaletami,
  2. wyposażenie siedmiu centrów przedszkolnych w pomoce naukowe i zabawki edukacyjne dostosowane do potrzeb przedszkolaków,
  3. podniesienie kompetencji nauczycieli i rodziców w obszarze pedagogiki przystosowanej do wieku i potrzeb przedszkolaków oraz całościowej opieki nad dziećmi,
  4. kampanię edukacyjną skierowaną do społeczności Mathare, by zapewniać najmłodszym dostęp do właściwej opieki i edukacji.

Przedszkola przeciw wykluczeniu - zwiększanie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i opieki dzieci z nieformalnej dzielnicy Mathare w Nairobi

Około 850 dzieci w wieku 3–8 lat zyskało bezpieczne i komfortowe warunki do nauki oraz edukację przedszkolną na dobrym poziomie. W ramach projektu wybudowano trzy nowe budynki oferujące edukację przedszkolną 245 dzieciom. Każde przedszkole posiada trzy klasy, kuchnię, pomieszczenie gospodarcze, biuro oraz toalety. Łącznie wybudowano 15 toalet i 15 punktów mycia rąk. Siedem przedszkoli oferujących opiekę 850 dzieciom zostało wyposażonych w pomoce naukowe i zabawki edukacyjne przystosowane do ich wieku i potrzeb, stymulujące ich rozwój i edukację.

Ponadto kadra przedszkolna (ok. 20 nauczycieli) i dyrektorzy wzięli udział w szkoleniach z pedagogiki dostosowanej do potrzeb najmłodszych. Po szkoleniach odbyły się dwie sesje konsultacyjne oraz dwa spotkania refleksyjne.

Bardzo ważnym elementem działań projektowych były seminaria dla rodziców oraz wizyty domowe (ok. 350) przeprowadzone przez nauczycieli przedszkolnych. Wizyty w domach uczniów pomogły nauczycielom lepiej zrozumieć ich sytuację rodzinną, zachowanie w klasie oraz przekonać rodziców do zapewnienia prawidłowej opieki nad najmłodszymi.