Polska pomoc

 

Przedsiębiorczość i doradztwo rolnicze w rozwoju mołdawskiej wsi

Zgodnie z raportem UNDP (Human Development Report 2013) Mołdawia zajmuje 114 pozycję, bezpośrednio za Boliwią w globalnym rankingu HDI i najniższą w Europie (dla porównania: Białoruś 53, Ukraina 83). Według Banku Światowego, Mołdawia z PKB na osobę liczonym według parytetu siły nabywczej w wysokości ok. 4 669 USD (tuż za Pakistanem) jest również zdecydowanie najbiedniejszym krajem w Europie (dla porównania: Białoruś 17 615 USD, Ukraina 8 788 USD).

Mołdawska gospodarka jest bardzo uzależniona od sektora rolniczego, który jako główna dziedzina gospodarki Mołdawii daje ok. 60 proc. wpływów z eksportu i zatrudnia bezpośrednio ponad 40 proc., a z uwzględnieniem ludności żyjącej z dochodów związanych z rolnictwem, znacznie ponad 50 proc. ludności czynnej zawodowo. Według dostępnych źródeł w Mołdawii, szczególnie w regionach wiejskich występują: największe obszary ubóstwa, najniższe wynagrodzenia, największa emigracja zarobkowa, największe zagrożenia w zakresie szeroko pojętego wykluczenia społecznego. Bezpośrednim skutkiem takiej sytuacji jest ogromna emigracja ekonomiczna. Według niektórych statystyk prawie milion osób wyemigrowało z Mołdawii w celach zarobkowych (prawie 25 proc. społeczeństwa, blisko 45 proc. ludności czynnej zawodowo). Te dane są jeszcze wyższe w sektorze rolniczym. Masowa emigracja zarobkowa z regionów wiejskich ma bardzo negatywne następstwa ekonomiczne i społeczne, z których szczególnie istotne to: wyludnienie wsi i utrata osób najbardziej przedsiębiorczych, rozbite rodziny, brak opieki nad dziećmi i osobami starszymi, porzucone gospodarstwa rolne. Konsekwencją są następstwa budżetowe: mniejsze wpływy podatkowe i wyższe wydatki socjalne, co w zasadniczy sposób ogranicza możliwości rozwojowe Mołdawii. W związku z powyższym, szczególnie ważne dla rozwoju regionów wiejskich w Mołdawii są działania ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości, tworzenie potencjału grup producenckich oraz wsparcie doradztwa rolniczego.

Przedsiębiorczość i doradztwo rolnicze w rozwoju mołdawskiej wsi

Zgodnie z raportem UNDP (Human Development Report 2013) Mołdawia zajmuje 114 pozycję, bezpośrednio za Boliwią w globalnym rankingu HDI i najniższą w Europie (dla porównania: Białoruś 53, Ukraina 83). Według Banku Światowego, Mołdawia z PKB na osobę liczonym według parytetu siły nabywczej w wysokości ok. 4 669 USD (tuż za Pakistanem) jest również zdecydowanie najbiedniejszym krajem w Europie (dla porównania: Białoruś 17 615 USD, Ukraina 8 788 USD).

Mołdawska gospodarka jest bardzo uzależniona od sektora rolniczego, który jako główna dziedzina gospodarki Mołdawii daje ok. 60 proc. wpływów z eksportu i zatrudnia bezpośrednio ponad 40 proc., a z uwzględnieniem ludności żyjącej z dochodów związanych z rolnictwem, znacznie ponad 50 proc. ludności czynnej zawodowo. Według dostępnych źródeł w Mołdawii, szczególnie w regionach wiejskich występują: największe obszary ubóstwa, najniższe wynagrodzenia, największa emigracja zarobkowa, największe zagrożenia w zakresie szeroko pojętego wykluczenia społecznego. Bezpośrednim skutkiem takiej sytuacji jest ogromna emigracja ekonomiczna. Według niektórych statystyk prawie milion osób wyemigrowało z Mołdawii w celach zarobkowych (prawie 25 proc. społeczeństwa, blisko 45 proc. ludności czynnej zawodowo). Te dane są jeszcze wyższe w sektorze rolniczym. Masowa emigracja zarobkowa z regionów wiejskich ma bardzo negatywne następstwa ekonomiczne i społeczne, z których szczególnie istotne to: wyludnienie wsi i utrata osób najbardziej przedsiębiorczych, rozbite rodziny, brak opieki nad dziećmi i osobami starszymi, porzucone gospodarstwa rolne. Konsekwencją są następstwa budżetowe: mniejsze wpływy podatkowe i wyższe wydatki socjalne, co w zasadniczy sposób ogranicza możliwości rozwojowe Mołdawii. W związku z powyższym, szczególnie ważne dla rozwoju regionów wiejskich w Mołdawii są działania ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości, tworzenie potencjału grup producenckich oraz wsparcie doradztwa rolniczego.

Przedsiębiorczość i doradztwo rolnicze w rozwoju mołdawskiej wsi

Realizacja projektu pozwoli osiągnąć następujące rezultaty:

  1. Modernizacja 5 modelowych gospodarstw hodowlanych
  2. Utworzenie 3 innowacyjnych foli ogrodniczych
  3. Uruchomienie 2 serowarni przy gospodarstwach hodowli owiec
  4. Przygotowanie 18 konsultantów doradztwa rolniczego