Polska pomoc

Projekty samorządów terytorialnych z zakresu programu pomocy zagranicznej w 2006 r.

W 2006 r. wnioski do MSZ skierowały:

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie
Starostwo Powiatowe w Słupcy
Gmina Raciechowice
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Urząd marszałkowski Województwa Lubelskiego
Miasto Stołeczne Warszawa
Urząd Miasta Łódź

Zakres terytorialny 

Projekty samorządów terytorialnych, których oczekiwało Ministerstwo Spraw Zagranicznych miały obejmować działania z zakresu pomocy zagranicznej i międzynarodowej współpracy rozwojowej w następujących krajach:
Afganistan, Angola, Białoruś, Gruzja, Irak, Mołdowa, Ukraina, Wietnam, Federacja Rosyjska, Państwa Azji Środkowej i Kaukazu Południowego, Państwa Bałkańskie.

Ministerstwo przedstawiło także samorządom terytorialnym priorytetowe sektory wsparcia w ww. krajach i regionach.

Zakres tematyczny 

Zakres tematyczny działań pomocowych skierowanych do ww. krajów i regionów obejmował m.in. wsparcie instytucjonalne dla administracji publicznej i lokalnej, wsparcie współpracy transgranicznej i partnerstwa lokalnego, wsparcie transformacji gospodarczej, wsparcie sektorów: rolnego i ochrony środowiska oraz inne.

Wnioski złożone w 2006 

Złożone przez samorządy terytorialne wnioski projektowe dotyczyły działań realizowanych na rzecz trzech krajów:
Ukrainy, Kirgizji i Obwodu Kaliningradzkiego w Federacji Rosyjskiej.

12 wniosków projektowych złożonych przez samorządy terytorialne dotyczyło działań w zakresie pomocy zagranicznej na rzecz Ukrainy. Jeden wniosek dotyczył działań realizowanych na rzecz Republiki Kirgizji oraz jeden na rzecz Obwodu Kaliningradzkiego w Federacji Rosyjskiej. Nie wpłynął żaden wniosek dotyczący (indywidualnie lub łącznie) pozostałych krajów i regionów takich jak: Afganistan, Angola, Białoruś, Gruzja, Irak, Mołdowa, Wietnam, Państwa Bałkańskie.

Mały zakres geograficzny złożonych przez samorządy terytorialne wniosków można uzasadnić ich debiutem w przygotowywaniu projektów z zakresu pomocy zagranicznej. Przewaga wniosków ukraińskich wiąże się zapewne z terytorialną bliskością kraju - biorcy i w miarę najlepszym rozeznaniem potrzeb partnera zza wschodniej granicy, a także dotychczasowym doświadczeniem samorządów w kontaktach i działaniach realizowanych z partnerami ukraińskimi. Zdecydowana większość projektodawców będzie realizować swoje projekty w jednostkach (powiatach, miastach, regionach itp.) partnerskich, z którymi wiąże je długoletnia współpraca.

Zestawienie zbiorcze wniosków projektowych z zakresu pomocy zagranicznej i międzynarodowej współpracy rozwojowej złożonych przez samorządy terytorialne i wniosków zaakceptowanych do realizacji w 2006 r.

Kraj

Liczba złożonych wniosków

Liczba wniosków zaakceptowanych

Ukraina

12

9

Kirgizja

1

1

Federacja Rosyjska

1

0

RAZEM

14

10

Specyfikacja wg. krajów:

  1. Ukraina

Projekty 2006 r. a zakres wsparcia

Wpłynęło 12 wniosków o dotację na łączną kwotę 920 842 PLN. Złożone projekty dotyczyły zagadnień z zakresu wsparcia administracji samorządowej, rozwoju lokalnego, współpracy transgranicznej, wsparcia sektora rolnego i transformacji gospodarczej, w tym dwa projekty dotyczyły misji gospodarczych na Ukrainie.

Projekty zaakceptowane a zakres wsparcia

Dotację uzyskało 9 projektów. Zaakceptowane projekty dotyczą wzmocnienia administracji lokalnej i wsparcia rozwoju regionalnego, współpracy między samorządami terytorialnymi, współpracy transgranicznej, wsparcia transformacji gospodarczej oraz sektora rolnego, wsparcia procesu integracji ze strukturami europejskimi. Pozostałe projekty nie zostały zaakceptowane do sfinansowania, ponieważ nie spełniały kryteriów działalności pomocowej określonych w polskim programie pomocy zagranicznej.

Wnioskodawca

Tytuł projektu

 Budżet (w PLN)

Miasto Stołeczne Warszawa

Współpraca samorządów katalizatorem rozwoju demokracji lokalnej i budowy społeczeństwa obywatelskiego w miastach partnerskich Europy Wschodniej.

123 095

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Rozwój potencjału inwestycyjnego Obwodu Lwowskiego - wizyta studyjna oraz wydanie prezentacji multimedialnej "Lwowska Oferta Inwestycyjna"

 47 720

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Środowiska i Rozwoju Wsi

Wsparcie sektora rolnego przez rozwój infrastruktury obszarów wiejskich.

 64 840

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Współpracy z Zagranicą i Regionami Europejskimi

Dolnośląsko-ukraińskie spotkania samorządowe

 45 050

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Wsparcie zdolności instytucjonalnych pracowników Administracji Regionu Odeskiego w zakresie przygotowania i realizowania projektów transgranicznychj poprzez uczestnictwo w szkoleniu on-the-job w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego

 23 496

Urząd marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Samorząd XXI wieku. Wymiana doświadczeń pomiędzy Województwem Lubelskim a Obwodem Odeskim

 120 416,64

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie

Współpraca transgraniczna w zakresie profilaktyki wad postawy u dzieci w rejonie jaworowskim.

 

208 020

Starostwo Powiatowe w Słupcy

Polska-Ukraina. Wspólna Przeszłość- Wspólna Przyszłość

 54 360

2. Państwa Azji Środkowej i Kaukazu Południowego - Kirgizja

Projekty 2006 r. a zakres wsparcia

Wpłynął jeden wniosek o dotację na kwotę 195 510 PLN. Projekt ten dotyczył wsparcia sektora ochrony środowiska w zakresie wdrażania programu partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego (program Climate Menu) i rozwoju gminy ekologicznej.

Projekty zaakceptowane a zakres wsparcia

Ww. projekt otrzymał dotację.

Wnioskodawca

Tytuł projektu

 Budżet (w PLN)

Gmina Raciechowice

Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego

 195 361,04

2. Federacja Rosyjska - Obwód Kaliningradzki

Projekty 2006 r. a zakres wsparcia

Wpłynął jeden wniosek o dotacjęna kwotę. 42 875 PLN. Projekt ten dotyczył organizacji misji gospodarczej w Obwodzie Kaliningradzkim.

Projekty zaakceptowane a zakres wsparcia

Ww. projekt nie został zaakceptowany do sfinansowania, ponieważ nie spełniał kryteriów działalności pomocowej określonych w polskim programie pomocy zagranicznej.Starostwo Powiatowe w Lubaczowie

 

w górę

Tagi