Polska pomoc

Projekty 2015 - Mołdawia

Pobierz PDF

Pobierz XLSX

Mołdawia

Projekty realizowane w 2015 r.

polska pomoc - logotyp

PROJEKTY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
I JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

L.p.

Nr projektu

Wykonawca

Tytuł projektu

Kwota dotacji (PLN)

1

11/2015  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Zarządzanie projektem narzędziem rozwoju regionalnego i lokalnego. Wielkopolskie doświadczenia dla Regionu Rozwoju Północ w Mołdawii 

103 983

2

19/2015

 Fundacja "Wschód"

 Alternatywne źródła energii w rozwoju regionów wiejskich Mołdawii

773 420

3

28/2015  Ośrodek Współpracy Europejskiej

 Agroturystyka inwestycją w rozwój. Budowanie potencjału doradztwa rolniczego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Mołdawii poprzez agroturystykę.

255 278

4

57/2015

Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego 

 Przedsiębiorczość i doradztwo rolnicze w rozwoju mołdawskiej wsi. 878 260

5

66/2015  Fundacja "Wschód"  Rozwój usług rolniczych i pozarolniczych, kooperacji i doradztwa rolniczego w regionach wiejskich Mołdawii 898 540

6

107/2015  Fundacja Puszczy Rominckiej  Budowa potencjału gospodarstw rolnych Rejonu Ungheni poprzez wprowadzenie dodatkowych źródeł zarobkowania i zrzeszanie się mieszkańców wsi 189 397
7

165/2015

 Sejmik Województwa Pomorskiego/PODR Oddział w Starym Polu  Innowacje techniczno-technologiczne w gospodarstwach rolnych wykorzystujących odnawialne źródła energii w Mołdawii 451 901

8

273/2015  Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego  Partnerstwo dla modernizacji pszczelarstwa w Mołdawii 217 038
9 364/2015  Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie  Zwiększenie kompetencji mołdawskich instytucji odpowiedzialnych za rozwój regionalny 149 127
10 388/2015 Terra Humana   Profesjonalizacja zarządzania operacyjnego – wdrożenie nowoczesnych metod pozyskiwania funduszy dla realizacji strategii rejonowych 6 rejonów Mołdawii - II etap 284 762

11

423/2015  Fundacja Polityki Rozwojowej  Mołdawskie szlaki kulinarne – rejestracja i promocja produktów lokalnych i regionalnych rejonu Câlârași 199 820

ŁĄCZNIE: 4 401 526 PLN

powrót

PROJEKTY ORGANÓW ADMINISTRACJI

L.p.

Nr projektu

Wykonawca

Tytuł projektu

Kwota dotacji (PLN)

1

480/2015 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

zkolenia na rzecz Policji Granicznej Republiki Mołdawii w zakresie prowadzenia kontroli granicznej, w tym weryfikacji autentyczności dokumentów oraz wzmacniania pionu analizy kryminalnej 

323 545

2

483/2015

 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

 Wsparcie administracji publicznej w Mołdawii w zakresie przygotowania Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Mołdawii na lata 2016-2020

531 660

3

495/2015  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 Wsparcie mołdawskich służb weterynaryjnych w zakresie wdrożenia wymogów sanitarno-weterynaryjnych oraz usprawnienia kontroli sanitarnych w ramach polityki bezpieczeństwa żywności

122 900

ŁĄCZNIE: 978 105 PLN

powrót

MAŁE GRANTY

L.p.

Nr projektu 

Organizacja

Tytuł projektu

Wkład MSZ (PLN)

1

543/2015

Ambasada RP w Kiszyniowie

Kiszyniów bez zużytych baterii 

83 778

2

546/2015

Ambasada RP w Kiszyniowie

Modernizacja liceum sportowego miasta Komrat 

89 642

3

556/2015

Ambasada RP w Kiszyniowie

 Renowacja ekologicznej studni w Raszkowie

20 944

4

627/2015

Ambasada RP w Kiszyniowie

Modernizacja gimnazjum we wsi Milesti 

41 261

5

664/2015

Ambasada RP w Kiszyniowie

Wzmocnienie potencjału Jednostki ds. wdrożenia kredytu pomocy wiązanej przyznanego przez Rząd RP 20 944

6

846/2015

Ambasada RP w Kiszyniowie

Społeczna EKO-kampania adresowana do obywateli RM nt. oszczędzania wody i energii 125 667

7

938/2015

Ambasada RP w Kiszyniowie

Budowa magistrali wodnej Leova-Filipeni-Romanovca – II faza projektu  356 474

ŁĄCZNIE: 738 710 PLN

powrót

POZOSTAŁE DZIAŁANIA

L.p.

Wykonawca

Tytuł projektu

Kwota dotacji (PLN)

 1 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego 57 341
2 Polski Instytut Dyplomacji Szkolenie dla dyplomatów nt. polskiej polityki zagranicznej, procesu decyzyjnego UE, WPZIB oraz warsztaty 66 357

powrót

w górę

Tagi