Polska pomoc

Projekty 2014 - Mołdawia

Pobierz PDF

Pobierz XLSX

Mołdawia

Projekty realizowane w 2014 r.

polska pomoc - logotyp

PROJEKTY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
I JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

L.p.

Nr projektu

Wykonawca

Tytuł projektu

Kwota dotacji (PLN)

1

53/2014 Fundacja "Wschód" oraz Podlaska Stacja Przyrodnicza "Narew" 

 Alternatywne źródła energii i innowacyjne technologie energooszczędne w rozwoju mołdawskich wsi

746 280

2

59/2014

Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego 

Rozwój wiejskiej przedsiębiorczości, kooperacji i doradztwa rolniczego w Mołdawii 

1 279 012 

3

71/2014 Fundacja "Wschód" 

Innowacyjne eco-oczyszczalnie w ochronie środowiska regionów wiejskich Mołdawii 

499 890 

4

101/2014

 Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

 Rozwój przedsiębiorczości pozarolniczej na obszarach wiejskich Mołdowy 444 265

5

135/2014 Miasto Bielsk Podlaski   Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Oniscani 407 433

6

303/2014 Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI  Mołdawia w Europejskich Programach Współpracy Transgranicznej 2014-2020. Polskie wsparcie dla efektywnego wykorzystania pomocy UE przez mołdawskie wpółnoty lokalne.  297 823
7 328/2014  Stowarzyszenie Euro-Concret  Z Polską do nowoczesności. Rozwój infrastruktury społecznej w Słobodzie-Raszków  238 489

8

361/2014  Terra Humana  Profesjonalizacja zarządzania operacyjnego - wdrożenie nowoczesnych metod pozyskiwania funduszy dla realizacji strategii rejonowych 6 rejonów Mołdawii  227 550

ŁĄCZNIE: 4 142 742 PLN

powrót

PROJEKTY ORGANÓW ADMINISTRACJI

L.p.

Nr projektu

Wykonawca

Tytuł projektu

Kwota dotacji (PLN)

1

10/2014  Główny Urząd Statystyczny

 Bilanse produktów tolniczych jako wsad niezbędny do opracowania bilansów żywności

130 837

2

14/2014

Ministerstwo Zdrowia, Biuro ds. Substancji Chemicznych 

Przygotowanie kadry administracji publicznej Mołdawii do zadań związanych z procesem zbliżania systemu zarządzania chemikaliami do standardów unijnych i międzynarodowych 

189 237

3

17/2014 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

Wzmocnienie potencjału Policji Granicznej Republiki Mołdawii w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej i zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej

353 671

4

82/2014

 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Wsparcie administracji publicznej w Mołdawii w zakresie przygotowania do realizacji projektów wspierających wzrost konkurencyjności i potencjał rozwojowy regionów 333 573

5

93/2014 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  Nowoczesne metody kryminalistyczne oraz wybrane aspekty i techniki szkolenia policji jako narzędzia wykorzystywane w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości 372 686

6

226/2014  Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych Implementacja polskiego doświadczenia w obszarze przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w wybranych obszarach Mołdawii  243 356

7

247/2014  Główny Inspektorat ds. Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wsparcie służb fitosanitarnych w rozwoju diagnostyki laboratoryjnej jako istotnego elementu działalności służb ochrony roślin  82 000

8

446/2014  Urząd Komisji Nadzoru Finansowego   Wsparcie i udoskonalenie rynku finansowego Republiki Mołdawii - cz. 2 168 094

ŁĄCZNIE: 1 873 474 PLN

powrót

MAŁE GRANTY

L.p.

Nr projektu 

Organizacja

Tytuł projektu

Wkład MSZ (PLN)

1

463/2014

Ambasada RP w Kiszyniowie

Oświetlenie ulic w miejscowościach Popenki i Zozuleni, rejon Rybnica (Naddniestrze) 

43 734

2

467/2014

Ambasada RP w Kiszyniowie

 Prace remontowe w przedszkolu we wsi Chiriet-Lunga (Gagauzja)

41 851

3

471/2014

Ambasada RP w Kiszyniowie

Prace remontowe oraz zakup wyposażenia dla liceum sportowego miasta Komrat 

38 084

4

472/2014

Ambasada RP w Kiszyniowie

 Umożliwienie młodzieży wiejskiej dostępu do usług kulturalno-edukacyjnych 

43 688

5

473/2014

Ambasada RP w Kiszyniowie

 Modernizacja Centrum Socjalnego Rehabilitacji i Spokojnej Starości 75 750

6

474/2014

Ambasada RP w Kiszyniowie

 Prace remontowe w przedszkolu nr 89 w Kiszyniowie 49 660

7

475/2014

Ambasada RP w Kiszyniowie

Modernizacja oraz zakup wyposażenia kuchni w przedszkolu we wsi Milesti 30 081

8

491/2014

Ambasada RP w Kiszyniowie

Zagospodarowanie terenu zabaw dla dzieci w przedszkolu "Rindunica" miasta Cimislia  31 942
9 554/2014 Ambasada RP w Kiszyniowie  Pomoc dla szpitala rejonu Briceni w zakresie dostarczenia podstawowych usług 42 150

10

562/2014

Ambasada RP w Kiszyniowie

Szkolenie mieszkańców nt. selektywnej zbiórki odpadów  41 432

11

667/2014

Ambasada RP w Kiszyniowie

 Podnoszenie wiedzy i kwalifikacji mołdawskich plantatorów buraka cukrowego oraz pracowników Cukrowni Cupcini (20 osób) - cykl specjalistycznych szkoleń oraz wizyta studyjna w Polsce 36 397

12

 733/2014

Ambasada RP w Kiszyniowie

Wsparcie potencjału telewizji publicznej poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia technicznego   552 431

13

 972/2014

Ambasada RP w Kiszyniowie

Budowa wielofunkcyjnych i bezpiecznych urządzeń sprawnościowych na placu zabaw w Komracie  20 925

ŁĄCZNIE: 1 048 125 PLN

powrót

POZOSTAŁE DZIAŁANIA

L.p.

Wykonawca

Tytuł projektu

Kwota dotacji (PLN)

 1 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Środki na sfinansowanie wsparcia Republiki Mołdawii w zakresie reformy administracji w sektorze bezpieczeństwa (SSR) 44 664
 2 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego 80 155
 3 Polski Instytut Dyplomacji Udział dyplomaty w anglojęzycznej części aplikacji dyplomatyczno-konsularnej 6 441

powrót

w górę

Tagi