Polska pomoc

Projekty 2013 - Afryka Północna

Pobierz PDF

Pobierz XLSX

Afryka Północna

Projekty realizowane w 2013 r.

polska pomoc - logotyp

KONKURS GRANTOWY „WSPARCIE DEMOKRACJI 2013” FUNDACJA SOLIDARNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

L.p.

Kraj

Wykonawca

Tytuł projektu

Kwota dotacji (PLN)

1

Tunezja

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych

Młodzi liderzy społeczności lokalnych Susy i pobliskich miejscowości 

264 355

2

Tunezja

Stowarzyszenie Gazet Lokalnych

Polskie media dla rozwoju dziennikarstwa lokalnego w Tunezji

70 260

3

Tunezja

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Szczecinie

Trenerzy dla interaktywnej edukacji obywatelskiej młodych liderów transformacji w Tunezji

349 855

4

Tunezja

Fundacja Press Club

Monitoring obywatelski: aktywizacja wspólnot z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi internetowych

74 960

ŁĄCZNIE:  759 430 PLN

FUNDACJA SOLIDARNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

L.p.

Kraj

Wykonawca

Tytuł projektu

Wkład MSZ

1

Tunezja

Fundacja Solidarności Międzynarodowej

Sprawiedliwość okresu transformacji

326 780

ŁĄCZNIE:  326 780 PLN

MAŁE GRANTY 2013

L.p.

Kraj

Organizacja

Tytuł projektu

Wkład MSZ

1

Tunezja

Ambasada RP w Tunisie

Zakup podręczników szkolnych dla uczniów szkół podstawowych

18 784,00 EUR

2

Egipt

Ambasada RP w Kairze

Modernizacja laboratorium elektroniki i wykonanie elektronicznych tablic ćwiczeniowych dla celów dydaktycznych warsztatów elektrycznych w Instytucie Księdza Bosko, Aleksandria

15 490 USD

ŁĄCZNIE:  129 061 PLN

SZKOLENIE SENSE 2013

L.p.

Kraj

Wykonawca

Tytuł projektu

Koszt (PLN)

1

Libia

Departament Współpracy Rozwojowej MSZ oraz Krajowa Szkoła Administracji Publicznej KSAP

Szkolenie SENSE (Strategic Economic Needs and Security Exercise) dla grupy 50 libijskich urzędników

460 000

ŁĄCZNIE:  460 000 PLN

PROJEKTY ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 2013

L.p.

Kraj

Wykonawca

Tytuł projektu

Kwota dotacji (PLN)

1

Tunezja

Departament Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich MSW

Wzmocnienie systemu zarządzania migracjami w Tunezji w obszarze ochrony granic

192 381

ŁĄCZNIE: 192 381 PLN

SUMA: 1 867 652 PLN *

*średni kurs roczny NBP za 2012 r., 1 EUR = 4,1850 PLN; 1 USD = 3,2570 PLN

w górę

Tagi