Polska pomoc

Projekty 2012 - Ukraina

Pobierz PDF

Ukraina

Projekty realizowane w 2012 r.

polska pomoc - logotyp

Lp.

Nazwa projektu

Projektodawca

Wartość (PLN)

1

Szkolna Akademia Przedsiębiorczości

Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej MSW

499 949

2

Zasady organizacji dekontaminacji całkowitej wynikające z zagrożeń chemiczno-ekologicznych przy zdarzeniach masowych

Departament Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich MSW

432 000

3

Opracowanie podstaw biotechnologii żywienia młodocianych stadiów ryb ginących na potrzeby akwakultury Ukrainy

Zakład Ichtiologii

431 375

4

Młodzi z inicjatywą - Regionalny system szkolenia trenerów przedsiębiorczości w ukraińskim systemie edukacyjnym

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

399 130

5

Odpowiedzialna inwestycja - inwestycja w kadry. Zwiększanie kompetencji zarządczych w zakresie gospodarki komunalnej ukraińskich JST.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze

398 340

6

Dziś i jutro szkoleń praktycznych w pożarnictwie

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

394 723

7

Wsparcie rozwoju MSP na ukraińskim rynku zarządzania nieruchomości

Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI

361 839

8

Współczesny sprzęt ochrony osobistej ratownika – normy prawne, zastosowanie i serwis w praktyce

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

361 652

9

MIASTU KOSTOPOL – WSPÓŁCZESNE OŚWIETLENIE

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "WARMIŃSKI ZAKĄTEK"

356 193

10

Zarządzanie ryzykiem i audyt wewnętrzny w administracji terytorialnej na Ukrainie

Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI

349 863

11

Winniczyzna na Ukrainie - regionem aktywnych kobiet

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

247 272

12

"Ambitni Bez Granic (AmBeGran). Zwiększanie potencjału służb w kierunku redukcji ryzyka i zwalczania skutków katastrof naturalnych i cywilizacyjnych - wizyty studyjne"

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

245 575

13

Zmiana dla przyszłości. Przygotowanie kadr administracji publicznej Autonomicznej Republiki Krym do zarządzania rozwojem na podstawie polskiego doświadczenia zarządzania zmianą w rozwoju regionalnym.

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

244 198

14

Wzmocnienie samorządów Oblasti Zakarpackiej w obszarze nowoczesnego zarządzania usługami komunalnymi i energooszczędnością dzięki kompleksowemu wykorzystaniu energii geotermalnej

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

242 466

15

Utworzenie i rozwój działalności Stowarzyszenia Samorządów Lokalnych Obwodu Winnickiego na Ukrainie

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

219 380

16

Wzmocnienie zdolności Ukrainy w zarządzaniu recepcją osób ubiegających się o przyznanie ochrony międzynarodowej

Departament Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich MSW

208 690

17

Obwód Lwowski jako region nowoczesnego zarządzania gospodarką komunalną

Fundacja - Agencja Rozwoju Regionalnego

207 765

18

OCHROŃMY LAS OD OGNIA - innowacyjny program ochrony pożarowej środowiska przyrodniczego w obwodzie Równieńskim

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "WARMIŃSKI ZAKĄTEK"

182 493

19

Współpraca polsko-ukraińska w zakresie zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi

Departament Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich MSW

150 744

20

Rozwój MSP Autonomicznej Republiki Krymu w oparciu o wykorzystanie innowacyjnych, energooszczędnych technologii

Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii "HORYZONTY"

144 382

21

Rozwój MSP Rejonu Zakarpackiego w oparciu o wykorzystanie innowacyjnych, energooszczędnych technologii

Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii "HORYZONTY"

139 741

22

EKO-OPERACJA. Polsko - ukraińskie partnerstwo na rzecz recyklingu odpadów w obwodzie winnickim i chmielnickim

Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód

135 530

23

Uniwersyteckie Centrum Kariery jako forma aktywizacji zawodowej kobiet i mężczyzn w przeddzień ich wejścia na rynek pracy.

Małopolska Agencja Energii i Środowiska Sp. z o. o.

114 740

24

Akademia liderów 2 – wsparcie systemu szkolenia strażaków z województwa tarnopolskiego z zakresu ratownictwa medycznego”

Departament Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich MSW

100 000

25

Wzmacnianie zdolności administracji ukraińskiej w efektywnej współpracy z Unią Europejską w zakresie problematyki migracji. Aspekty prawne i praktyczne współpracy między i wewnątrz instytucjonalnej.

Departament Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich MSW

92 211

26

Staże dla przedstawicieli Sekretariatu Gabinetu Ministrów Ukrainy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP

Departament Spraw Zagranicznych KPRM

31 000

 ŁĄCZNIE: 6 691 251 PLN

MAŁE GRANTY

Lp.

Nazwa projektu

Projektodawca

Wartość (EUR)

1

Układ przestrzenny terytorium Centrum "Nasze Dzieci"

Ambasada RP w Kijowie

120 000

2

„Polskie okna na Europę". Wymiana okien w ogólnokształcącej szkole Nr 36 w Żytomierzu

Ambasada RP w Kijowie

14 130

3

Oszczędzanie energii w przedszkolu (wymiana dachu)

Ambasada RP w Kijowie

13 630

4

Budowa boiska sportowego dla młodzieży w Korostyszewie

Ambasada RP w Kijowie

13 430

5

Ochotnicza Straż Pożarna na Ukrainie i w Polsce

Ambasada RP w Kijowie

11 792

6

Badanie doświadczenia rozwoju pomocy paliatywnej w Polsce, Czechach, Niemczech

Ambasada RP w Kijowie

10 348

7

"Polskie okna na Europę". Działania na rzecz oszczędzania energii w przedszkolu „Jasła-sadok” w Strileczach.

Ambasada RP w Kijowie

9 027

ŁĄCZNIE: 192 357 EUR

 

 

w górę

Tagi