Polska pomoc

Projekty 2012 - Mołdawia

Pobierz PDF

Mołdawia

Projekty realizowane w 2012 r.

polska pomoc - logotyp

L.p.

Instytucja

Tytuł projektu

Kwota dotacji (PLN)

1

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Oddział w Starym Polu

Przygotowanie samorządów lokalnych Mołdowy do efektywnej absorpcji funduszy unijnych

235 323

2

UM Woj. Lubuskiego Dep. Współpracy Zagr.

Akademia dobrego rządzenia dla Mołdawii

100 390

3

Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego

Innowacyjna sieć rozwoju przedsiębiorczości, spółdzielczości i doradztwa rolniczego

1 052 150

4

Społeczny Instytut Ekologiczny

Innowacyjne eko-technologie i techniki dla rozwoju zrównoważonego rolnictwa w Mołdawii

572 369

5

Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI

Wsparcie systemu budżetowania zadaniowego w samorządach mołdawskich

235 895

6

Związek Gmin Wiejskich RP

Efektywne zarządzanie finansami lokalnymi w Mołdawii

223 800

7

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Wzmacnianie potencjału Służby Granicznej Republiki Mołdawii w aspekcie bezpieczeństwa publicznego i zarządzania granicami.

172 550

8

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Nowoczesne metody kryminalistyczne oraz wybrane aspekty i techniki szkolenia w Policji jako narzędzia wykorzystywane w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości

403 000

9

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Rozpoznawanie i likwidacja zagrożeń w czasie pożarów, ratownictwa chemicznego i technicznego - szkolenia dla strażaków z Mołdawii

158 400

10

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wsparcie Organizacji Bazy Laboratoryjnej w łańcuchu Żywnościowym i Diagnostyce Chorób Zakaźnych Zwierząt Republiki Mołdowy

395 450

11

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Wzmocnienie zdolności instytucjonalnej administracji publicznej w Mołdawii w zakresie przygotowania dokumentów strategicznych i projektów infrastrukturalnych

345 827

ŁĄCZNIE: 3 895 154 PLN

MAŁE GRANTY

L.p.

Instytucja

Tytuł projektu

Kwota dotacji (EUR)

1

Ambasada RP w Kiszyniowie

Poprawa warunków bytowych dla dzieci w przedszkolu w mieście Stefan Voda

9 975

2

Ambasada RP w Kiszyniowie

Odnowa systemu ogrzewania w przedszkolu we wsi Kirjet-Lunga

15 000

3

Ambasada RP w Kiszyniowie

Wymiana okien i drzwi w Domu Kultury miasta Comrat

4 000

4

Ambasada RP w Kiszyniowie

Prace remontowe w Domu Spokojnej Starości w mieście Kalarasz

5 000

5

Ambasada RP w Kiszyniowie

Remont Oddziału Reumatologii Dziecięcej w Instytucie Naukowo-Badawczym Ochrony Zdrowia Matki i Dziecka

15 000

6

Ambasada RP w Kiszyniowie

Remont systemu kanalizacyjnego szkoły we wsi Popenki (Naddniestrza)

10 000

7

Ambasada RP w Kiszyniowie

Zakup wyposażenia dla Centrum Socjalnego dla dzieci niepełnosprawnych i z biednych rodzin we wsi Selemet

4 700

8

Ambasada RP w Kiszyniowie

Poprawa warunków przebywania dzieci w przedszkolu we wsi Nucareni

18 125

9

Ambasada RP w Kiszyniowie

Wyposażenie rodzinnego Domu Dziecka w dzielnicy Botanika w Kiszyniowie

6 000

10

Ambasada RP w Kiszyniowie

Przebudowa sanitariatów w przedszkolu we wsi Suri, r-n Drochia

7 879,98

ŁĄCZNIE: 95 679,98 EUR   

w górę

Tagi