Polska pomoc

 

Program rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci do lat 3

Beneficjentami projektu były dzieci w wieku przedszkolnym z dużym stopniem niepełnosprawności i/lub licznymi niepełnosprawnościami sprzężonymi. Celem projektu była poprawa jakości życia niepełnosprawnych dzieci poprzez okazanie im i ich rodzinom systematycznej pomocy korekcyjno-rozwojowej i psychologiczno-pedagogicznej.

W ramach projektu grupa 10 dzieci i ich rodziców wzięła udział w cyklu zajęć rehabilitacyjnych. Dla każdego dziecka zorganizowano 28 indywidulanych zajęć z rehabilitantem i 28 zajęć z pedagogiem-psychologiem; przeprowadzono 56 zajęć muzycznych dla dzieci i ich rodziców oraz 28 indywidulanych konsultacji psychologiczno-pedagogicznych dla każdego rodzica. W ramach projektu dokonano modernizacji 2 sal do prowadzenia zajęć z dziećmi.

Wartość dofinansowania została obliczona na podstawie kursu średniego NBP obowiązującego w dniu rozpoczęcia projektu.