Polska pomoc

Program grantowy Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

W ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (IVF - International Visegrad Fund)  powstał w 2012 r. specjalny program grantowy przeznaczony na wspieranie współpracy między podmiotami z państw Grupy Wyszehradzkej i Partnerstwa Wschodniego - tzw. V4EaP (Visegrad for EaP).

Informacje na temat inicjatywy  zostały umieszczone na oficjalnej stronie internetowej IVF - http://visegradfund.org/v4eap/ (w jęz. angielskim), gdzie znaleźć można opis udzielanych grantów oraz zasady ich udzielania.

Obecnie zostały ogłoszone dwa nabory wniosków projektowych (call for proposals) w ramach programu V4EaP:

1) Projekty Flagowe (V4EaP Flagship Projects) - termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2012 r.  (http://visegradfund.org/v4eap/flagship/;  http://visegradfund.org/wordpress/wp-content/uploads/download/v4fund_call_v4eap.pdf );

2) Granty Standardowe (V4EaP Standard Grants) - termin składania wniosków upływa 15 września 2012 r.(http://visegradfund.org/v4eap/standard/).

Dodatkowo istnieje możliwość składania wniosków o granty w ramach programu Visegrad University Studies Grants-EaP (granty dla szkół wyższych/uczelni) w terminie do dnia 10 listopada 2012 r.

 

w górę

Tagi