Polska pomoc

 

Program Polskiego Wolontariatu w Barbara Jasinska Rise and Shine Academy wzmocnieniem potencjału szkoły

W projekcie realizowanym w okresie 16 czerwca – 31 grudnia 2011 r. w Nairobi w Kenii, brał udział jeden wolontariusz, który przebywał na miejscu od 2 lipca  do 17 listopada  2011 roku. Wykonawcą projektu była Fundacja Ekonomiczna Polska - Afryka Wschodnia, natomiast partnerem lokalnym - Barbara Jasińska Rise & Shine Academy.

Celem projektu było nauczanie języka angielskiego, szkolenia dla dzieci i nauczycieli, a także przygotowanie systemu stałego polskiego wolontariatu w szkole. Beneficjentami projektu byli uczniowie i nauczyciele szkoły prowadzonej przez partnera lokalnego.

W czasie trwania projektu wolontariusz udzielał lekcji języka angielskiego uczniom od klasy VI szkoły podstawowej do II liceum. Łącznie z zajęć prowadzonych przez wolontariusza skorzystało 58 uczniów.  Wolontariusz przeprowadził również szkolenie w dziedzinie obsługi komputera wśród uczniów (ok. 100 uczestników) i nauczycieli (14 uczestników). Szkolenie obejmowało zagadnienia związane z obsługą komputera, a także podstawowe funkcje i zasady użytkowania programów pakietu MS Office.

Ze środków projektowych zakupiono 100 materiałów szkoleniowych i pomocy naukowych (łącznie ok. 630 książek), które wyposażyły bibliotekę BJ Rise & Shine Academy. Wolontariusz opracował też program stałego polskiego wolontariatu w szkole.

W ramach inicjatywy edukacji globalnej po powrocie do Polski wolontariusz przeprowadził 10 interaktywnych zajęć pt. „Lessons from Africa” w 4 warszawskich szkołach. Lekcje oparte były na multimedialnej prezentacji autorstwa wolontariusza.