Polska pomoc

Program Grupy Zagranica na czas prezydencji Polski

W imieniu Grupy Zagranica zapraszamy na stronę promującą ich aktywność. Grupa Zagranica jest stowarzyszeniem polskich organizacji pozarządowych zaangażowanych w międzynarodową współpracę rozwojową, wspieranie demokracji i pomoc humanitarną. W skład Grupy wchodzi obecnie 49 organizacji.

http://www.zagranica.org.pl/

W czasie polskiej prezydencji w Radzie UE Grupa Zagranica aktywnie włącza się w promocję współpracy rozwojowej wśród polskich organizacji pozarządowych, o czym informuje spot zamieszczony na ww. stronie. W ramach projektu "Demokracja i rozwój. Wzmocnienie głosu polskich organizacji pozarządowych w europejskim dialogu nt. polityki i współpracy rozwojowej w okresie sprawowania przez Polskę prezydencji w Radzie Unii Europejskiej" Grupa planuje liczne konferencje, seminaria i spotkania, o których będziemy Państwa na bieżąco informować.

w górę

Tagi