Polska pomoc

Prezentacja wyników badań pt. „Skąd wiemy, jak pomagać”

Skąd wiemy, jak pomagać krajom rozwijającym się - odbiorcom polskiej pomocy rozwojowej?
Jak wykorzystywać potencjał instytucji badawczych w projektach rozwojowych?

Na przełomie 2009 i 2010 roku Fundacja Partners Polska przeprowadziła badania dotyczące źródeł wiedzy, jakie stanowią podstawę przygotowywania projektów pomocowych składanych przez organizacje pozarządowe. Celem badań było dowiedzieć się, z jakiego rodzaju wsparcia
i zasobów korzystają realizatorzy projektów, na jakiego rodzaju informacje mogą liczyć a jakich
im brakuje.

26 lutego 2010 roku (piątek) w godzinach 10.00 - 16.00
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP odbędzie się prezentacja wyników badań na temat źródeł wiedzy realizatorów projektów pomocowych i dyskusja na temat
metod podnoszenia jakości polskiej pomocy

Po dyskusji odbędzie się pierwsze z planowanych ośmiu seminariów na temat realizacji Milenijnych Celów Rozwoju. Praktycy organizacji pozarządowych i eksperci ze świata nauki podzielą się wiedzą i doświadczeniami skutecznej pracy na temat redukcji ubóstwa w krajach priorytetowych dla Polskiej Pomocy.

 

Program spotkania

10.00- 11.30 - Prezentacja wyników badań „Skąd wiemy, jak pomagać" i dyskusja nad przedstawionymi rekomendacjami z udziałem badaczy i zastępcy dyrektora Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ pana Mirosława Sycza.

11.30 - 12.30 - Debata na temat potrzeb wsparcia merytorycznego realizatorów polskiej pomocy

12.30 - 13.00 - przerwa na lunch

13.00- 16.00 - Seminarium robocze na temat strategii walki z ubóstwem:

  • Jakie działania pozwalają rozwiązać problem ubóstwa w krajach objętych polską pomocą?
  • Czy w Polsce są prowadzone badania, których wyniki mogą być wykorzystane w projektach rozwojowych?
  • Jaki rodzaj współpracy międzysektorowej może podnieść skuteczność walki z głodem
    i biedą?

Wybrane osoby, które planują udział w debacie „Skąd wiemy, jak pomagać", mogą liczyć na dofinansowanie kosztów podróży do Warszawy w wysokości do 100 PLN. W tym celu prosimy zaznaczyć odpowiednią pozycję na formularzu zgłoszeniowym. Zgłoszenia przyjmujemy faksem do dnia 15 lutego na nr (22) 825 40 83 lub
e-mailem na adres: nauka@partnerspolska.pl

Formularz zgłoszeniowy i więcej informacji o programie „Nauka dla Pomocy Rozwojowej" znajduje się na stronie  www.fpp.org.pl

Uwaga: zachęcamy do zapoznania się z ofertą bezpłatnych szkoleń z serii „Rozwój - równość - partnerstwo"!

w górę

Tagi