Polska pomoc

Prezentacja Raportu o współpracy rozwojowej 2015 DAC OECD

Jak finansować zrównoważony rozwój po 2015 r.? Jaka jest rola oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA) w drodze do osiągnięcia globalnego zrównoważonego rozwoju? Jaką wartość osiągnęła ODA w 2014 r. i na co została przeznaczona?

Odpowiedzi na te i inne pytania zostały zawarte w dorocznym raporcie o współpracy rozwojowej (ang. Development Cooperation Report), wydawanym przez Komitet Pomocy Rozwojowej OECD. Jest to kluczowy dokument referencyjny zawierający statystyki oraz analizy aktualnych tendencji w obszarze międzynarodowej pomocy rozwojowej na świecie.

11 września br. o godz. 12:00 w Polskim Instytucie Dyplomacji w Warszawie odbędzie się prezentacja Raportu Komitetu Pomocy Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (DAC OECD) za 2015 rok, w której udział weźmie jego przewodniczący, Pan Erik Solheim. Będzie to pierwsza wizyta Przewodniczącego DAC OECD w Polsce.

Komitet Pomocy Rozwojowej jako organ OECD jest najważniejszym międzynarodowym forum współpracy największych krajów-donorów pomocy rozwojowej. Od momentu swojego powstania w roku 1961, DAC OECD wyznacza standardy działania dla globalnej współpracy rozwojowej, określa definicję oficjalnej pomocy rozwojowej oraz kryteria tworzenia listy krajów-biorców pomocy, która jest corocznie aktualizowana. Polska stała się członkiem Komitetu Pomocy Rozwojowej (DAC OECD) w październiku 2013 r.

Streszczenie głównych założeń zawartych w Raporcie o współpracy rozwojowej 2014 znajdą Państwo tutaj.

Spotkanie prowadzone będzie w j. angielskim. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 9 września br. na adres mailowy: anita.kolodynska@msz.gov.pl z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz instytucji, którą reprezentuje. Ilość miejsc jest ograniczona.

w górę

Tagi