Polska pomoc

 

Pracujmy i uczmy się razem – kompleksowy program opieki zdrowotnej w Muthale w Kenii

Diecezję Kitui, w hrabstwie Kitui zamieszkuje głównie rdzenna ludność Kamba, jedna z siedmiu największych grup etnicznych w Kenii. Z danych kenijskiego Ministerstwa Zdrowia wynika, że w hrabstwie Kitui umieralność dzieci do 5 roku życia sięga 60/1000, z czego ponad połowa zgonów wynika ze schorzeń, które są wyleczalne, jeżeli dziecko w porę otrzymuje pomoc lekarską.

Niestety w regionie, którego dotyczy projekt tylko około połowa dzieci z ostrymi zakażeniami dróg oddechowych lub z biegunką trafia do ośrodków opieki zdrowotnej. Wynika to z faktu, iż wielu matek nie stać na leczenie chorego dziecka, czy poród w szpitalu. Tylko nieliczne posiadają wiedzę o niepokojących objawach, z którymi należy zgłosić się do leczenia szpitalnego.

Rejon Kitui cechuje się również najwyższym w Kenii wskaźnikiem niskorosłości dzieci: 46% dzieci jest zbyt niska jak na swój wiek, co świadczy o niewłaściwym odżywianiu i ma związek z niskim poziomem edukacji matek.

Szpital w Muthale boryka się również z wieloma problemami m.in. ze słabym wyszkoleniem personelu z zakresu intensywnej opieki noworodkowej oraz niedoborami podstawowych akcesoriów medycznych.

Projekt stanowił kontynuację działań wolontariuszy Fundacji Harambee Polska prowadzonych w latach 2014 i 2015.

Pracujmy i uczmy się razem – kompleksowy program opieki zdrowotnej w Muthale w Kenii

Projekt został zrealizowany w okresie od 15 czerwca do 31 grudnia 2016 roku w szpitalu Muthale w Kenii. Troje wolontariuszy przebywało w Kenii od 16 lipca do 27 października 2016 r. Beneficjentami ich działań był cały personel medyczny szpitala, wszystkie matki rodzące w szpitalu oraz dzieci, a także mieszkańcy okolicznych wiosek.

Projekt powstał z potrzeby zahamowania wysokiej śmiertelności noworodków, niemowląt i dzieci w okolicach Muthale. Wolontariusze mieli za zadanie dotrzeć z ratującą życie wiedzą do osób sprawujących opiekę nad dziećmi na różnych etapach ich rozwoju.

Działania projektowe polegały na przeprowadzeniu przez wolontariuszy szkoleń dla personelu szpitala z zakresu opieki neonatologicznej i resuscytacji noworodków, szkoleń dla HIV-pozytywnych matek dot. odpowiedniego dbania o dziecko i postępowania w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, a także na zorganizowaniu prelekcji w okolicznych szkołach na temat nadużywania szkodliwych substancji oraz chorób przenoszonych drogą płciową. Wolontariusze uczestniczyli też w codziennej pracy szpitala, przychodni, centrum opieki nad HIV-pozytywnymi pacjentami oraz dyspensariów, tj.  ośrodków opieki podstawowej należących do szpitala.

Po powrocie do Polski wolontariusze przeprowadzili również inicjatywę edukacyjną w ramach której odbyły się między innymi projekcje nakręconego w Kenii filmu.

Projekt miał na celu realizację priorytetu – kapitał ludzki oraz 3 Celu Zrównoważonego Rozwoju: Zapewnienie wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowego życie oraz promowanie dobrobytu.

Pracujmy i uczmy się razem – kompleksowy program opieki zdrowotnej w Muthale w Kenii

Przeszkolono ponad 400 matek i kobiet w ciąży, cały personel medyczny szpitala (około 30 pracowników) oraz ponad 2 000 dzieci z pobliskich szkół. Wolontariusze przeprowadzili także szkolenia z procedur ALS i resuscytacji dorosłych, jak również włączali się aktywnie w kampanię szpitalną promującą kenijski narodowy system ubezpieczeń.

Matki nauczyły się sprawować opiekę nad dzieckiem w pierwszych latach życia, tak aby rozwijało się prawidłowo oraz zdobyły wiedzę, jak należy reagować w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka, m. in. jakie są wskazania, by udać się z dzieckiem do szpitala. Podczas pracy wolontariuszy zauważono znaczny wzrost liczby HIV-pozytywnych kobiet, które decydowały się na skonsultowanie chorób swoich dzieci w szpitalu. Zwiększyła się także liczba rejestracji miejscowych  mieszkańców do narodowego sytemu ubezpieczeń zdrowotnych.

Personel medyczny zdobył wiedzę dotyczącą intensywnej opieki medycznej nad noworodkami, dzięki czemu zapewni dzieciom urodzonym w tej placówce fachową opiekę w pierwszych dniach ich życia. Po szkoleniach z ALS pacjenci z nagłym zatrzymaniem krążenia na oddziałach szpitalnych byli resuscytowani i defibrylowani: na pięć resuscytacji przeprowadzonych w szpitalu w czasie trwania projektu jedna zakończyła się sukcesem. W wyniku szkolenie neonatologicznego pielęgniarki i położne udoskonaliły swoje umiejętności potrzebne podczas porodu i bezpośrednio po nim.

Wolontariusze przekazali dzieciom wiedzę na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, unikania ryzykownych zachowań, prowadzenia zdrowego trybu życia oraz świadomego planowania rodziny.

Na potrzeby projektu zakupiono niezbędne materiały szkoleniowe oraz środki jednorazowego użytku, w tym leki wykorzystywane podczas pracy wolontariuszy w szpitalu.

W ramach  inicjatywy edukacyjnej wolontariusze po powrocie do Polski zorganizowali dla szkół i wspólnot parafialnych prelekcje i projekcje nakręconego w Kenii filmu "Misja Muthale". Materiał ten udostępniony został również w Internecie. (https://www.youtube.com/watch?v=k4xzqVBP_Gc).