Polska pomoc

 

Praca wolontaryjna w charakterze opiekunów w ochronce w Pasorapie w Boliwii

W projekcie realizowanym w okresie 15 czerwca – 31 grudnia 2011 r. w prowincji Narciso Pampero, (Pasorapa) w Boliwii, brały udział dwie wolontariuszki, które przebywały na miejscu od 18 lipca do 31 grudnia 2011 r. Wykonawcą projektu (organizacją wysyłającą) był Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu – Oddział we Wrocławiu, natomiast partnerem lokalnym (organizacją przyjmującą) Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Dębickich Maryi Niepokalanej.

Celem projektu było zapewnienie opieki wychowankom ochronki prowadzonej przez partnera lokalnego, rozwijanie ich zainteresowań i kształtowanie prawidłowych wzorców psychospołecznych, a także wyrównywanie szans dzieci pochodzących z ubogich rodzin w dostępie do wyższych szczebli edukacji.

W czasie trwania projektu wolontariuszki przeprowadziły zajęcia artystyczne (40 godz.), sportowe (40 godz.), taneczne (40 godz.) i zajęcia z pedagogiki zabawy (40 godz.). W każdych zajęciach brało udział 30 wychowanków. Kolejne 260 godzin wolontariuszki spędziły na ogólnym towarzyszeniu dzieciom w ochronce. Trzy razy w tygodniu pracowały również w miejscowym internacie dla dziewcząt, gdzie prowadziły zajęcia z języka angielskiego (40 godz.) i sportowe (40 godz.) oraz udzielały pomocy przy odrabianiu zadań domowych (40 godz.).

W ramach inicjatywy edukacji globalnej, wydano 500 egzemplarzy publikacji „Misja: wolontariat”. Zorganizowano także dwudniowe seminarium „Wolontariat szansą – dla kogo?” w Krakowie (18-19 listopada), na które składało się 6 godzin zajęć i 1,5-godzinna sesja integracyjna. W seminarium wzięło udział 46 uczestników, którym przekazano również egzemplarze wydanej publikacji.