Polska pomoc

 

Praca wolontaryjna w charakterze opiekunów w domu dziecka w Tupizie w Boliwii- kontynuacja projektu.

W projekcie realizowanym w okresie 10 czerwca – 31 grudnia 2011 r. w Tupizie w Boliwii wzięły udział dwie wolontariuszki, które przebywały na miejscu odpowiednio od 1 lipca do 31 grudnia i od 1 września do 31 grudnia 2011 roku. Wykonawcą projektu był wrocławski oddział Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego - Młodzi Światu, a partnerem lokalnym Zakon Sióstr Służebniczek Niepokalanej Marii Panny – misyjny wikariat w Tupizie w Boliwii.

Celem projektu była praca z dziećmi i młodzieżą w Domu Dziecka Maria Inmaculada w Tupizie. Do zadań wolontariuszek należała administracja domu i organizacja czasu wychowanków, opieka nad dziećmi, pomoc w odrabianiu prac domowych i przygotowanie do zajęć szkolnych, organizowanie warsztatów i zajęć dodatkowych dla wychowanków.

W ramach projektu wolontariuszki sprawowały opiekę nad 38 wychowankami. Zajęcia dodatkowe zorganizowane przez wolontariuszki obejmowały jęz. angielski (38 uczestników, 43,5 godz.), zajęcia z informatyki (23 uczestników, 30 godz.), arteterapii (17 uczestników, 27,5 godz.), ekologii (38 uczestników, 30,5 godz.), warsztaty fotograficzne (39 uczestników, 20 godz.), sportowe (38 uczestników, 60 godz.), zajęcia z wiedzy o świecie (38 uczestników, 7,5 godz.), zajęcia przyrodnicze (15 uczestników, 8.5 godz.), zajęcia z zakresu higieny (38 uczestników, 7,5 godz.). Wolontariuszki udzielały pomocy przy odrabianiu zadań domowych wszystkim wychowankom domu (łącznie 350 godzin).

Wolontariuszki objęły także wychowanków opieką farmaceutyczną, zakupiły też potrzebne leki i wyposażyły apteczkę. Przeprowadziły również szkolenie z zakresu farmakoterapii i gospodarki lekiem (20 godz.).

W ramach inicjatywy edukacyjnej przeprowadzonej po powrocie wolontariuszek do Polski stworzono i wydrukowano 530 kalendarzy na rok 2012 opatrzonych fotografiami wykonanymi przez wychowanków placówki w Tupizie oraz konspektami zajęć z zakresu edukacji globalnej. Kalendarze zostały przekazane do 519 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Dolnego Śląska.