Polska pomoc

 

Praca wolontaryjna w charakterze opiekunów w domu dziecka w Tupizie w Boliwii - kontynuacja projektu

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2010 r. Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu. Oddział we Wrocławiu we współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny zrealizował projekt polegający na opiece wolontariuszek nad 49 wychowankami Domu Dziecka w Tupizie – dziećmi i młodzieżą w przedziale wiekowym 5-18 lat.

Celem strategicznym projektu była poprawa sytuacji życiowej młodych mieszkańców Tupizy oraz zapewnienie im szansy rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego, a tym samym przyczynienie się do zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnej. Projekt w sposób bezpośredni powiązany był z realizacją Regionalnego Planu Rozwoju Ekonomicznego i Społecznego 2006-2010 (PDDES) regionu Potosí, przez co przyczynił się do osiągnięcia wpisanych w niego założeń odnoszących się do Milenijnych Celów Rozwoju. Działalność w zakresie redukcji ubóstwa odnosiła się zarówno bezpośrednio do beneficjentów projektu, jakimi byli wychowankowie Domu Dziecka poprzez poprawę warunków ich bytu, jak i do długofalowych korzyści związanych z uzyskaniem przez nich niezależności i adaptacją do samodzielnego życia. Ponadto, projekt wpisywał się w założenia Boliwijskiej Strategii Redukcji Ubóstwa (Estrategia Boliviana de Reducción de Pobreza - EBRP), która zakładała zaangażowanie najuboższych mieszkańców kraju w proces planowania i wdrażania rozwiązań mających na celu zmniejszenie skali ubóstwa. Wolontariuszki poprzez bezpośredni kontakt z wychowankami Domu Dziecka w Tupizie oraz lokalną społecznością przyczyniły się do rozpowszechnienia modelu aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Zadania wykonywane przez dwie wolontariuszki biorące udział w projekcie obejmowały administrację Ośrodka i organizację czasu wychowanków, w tym prowadzenie zajęć i warsztatów, co miało na celu nie tylko poszerzenie wiedzy dzieci, ale także wypracowanie umiejętności samodzielnego i kreatywnego myślenia, które ułatwią im wejście w dorosłe życie.

Wolontariuszki przeprowadziły łącznie 300 godzin konsultacji i pomocy w odrabianiu zadań domowych, a także warsztaty choreoterapii, arteterapii, muzykoterapii, zajęcia teatralne, tańca integracyjnego, języka angielskiego i zajęć sportowych w celu rozwijania kreatywności oraz poszerzenia wiedzy i umiejętności wychowanków. Ponadto dbały o zapewnienie im przyjaznych warunków do rozwoju osobistego. Odwołując się do doświadczenia poprzednich wolontariuszek, które pracowały w tej placówce, w odpowiedzi na potrzeby dzieci, stworzona została niewielka biblioteczka. Wolontariuszki przeprowadziły też 25 godzin szkolenia dla grupy miejscowych studentów z zakresu metod wychowawczych, aspektów pedagogicznych, psychologicznych i dydaktycznych.