Polska pomoc

 

Praca wolontaryjna – prowadzenie Salezjańskiego Domu dla Chłopców Ulicy w Sunyani (Ghana) – kontynuacja

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2010 r. Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu we współpracy z Don Bosco Vocational - Technical Institute zrealizował projekt polegający na pracy dwóch wolontariuszek na rzecz zdrowego rozwoju wychowanków Domu dla Dzieci Ulicy w Sunyani w Ghanie. Wolontariuszki pracowały z grupą 30 wychowanków domu oraz 25 dzieci uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych. Pośrednio ich praca miała wpływ na wszystkich mieszkańców ok 80 000 miasteczka Sunyani.

Do zadań wolontariuszek uczestniczących w projekcie należało sprawowanie ogólnej opieki wychowawczej, towarzyszenie w rozwoju edukacyjnym, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, wyrównawczych i sportowo ruchowych. Wolontariuszki przygotowały też specjalny program edukacyjny z zakresu praw dziecka oraz edukacji medialnej z nimi powiązanej, który zakończył się wystawą.

Celem projektu była przede wszystkim poprawa sytuacji młodych mieszkańców placówki i przywrócenie ich do życia w społeczeństwie. Jego istotą było umożliwienie integralnego rozwoju wychowanków placówki - beneficjenci to chłopcy, którzy często nie zaznali w rodzinie odpowiednio dużo miłości, aby móc zdrowo się rozwijać i funkcjonować w społeczeństwie. Podstawę projektu stanowiło założenie, że szczególnie na etapie rozwoju konieczne jest spełnienie zespołu warunków, które w zdrowej sytuacji społecznej młody człowiek otrzymuje w domu rodzinnym. Kolejnym celem było pokazanie chłopcom możliwości godnej pracy, zapewnienie dostępu do edukacji. Celem projektu było ponadto zwiększenie wiedzy wychowanków o ich prawach oraz możliwościach dostępu do informacji - wolontariusze przeprowadzili cykl szkoleń zwiększających świadomość wychowanków na temat praw dziecka. Innowacyjne, nieformalne metody warsztatowe, wykorzystujące sztukę jako środek przekazu, pozwoliły na łatwe przyswojenie przydatnej wiedzy.

W ramach inicjatywy edukacyjnej wydana została publikacja – kalendarz ścienny na rok 2011, zatytułowany „Prawa dziecka w obiektywie”, zawierający konspekty do zajęć edukacyjnych na temat praw dziecka. Do zilustrowania każdego z miesięcy wybrano prawo dziecka symbolizowane przez zdjęcie, przedstawiające życie wychowanków Don Bosco Boys Home, ale także innych części miasta Sunyani, gdzie pracowali wolontariusze programu „polska pomoc”.

Wydrukowanych zostało 1 000 egzemplarzy kalendarza. W ramach przeprowadzanej przez SWM 20 listopada 2010 r. konferencji dla nauczycieli „Edukacja Rozwojowa w Szkole”, kalendarz został zaprezentowany i przekazany uczestnikom spotkaniu.