Polska pomoc

 

Powołanie lokalnej agencji rozwoju w Samborze dla wsparcia przedsiębiorczości


Sambor to miasto na Ukrainie, położone w obwodzie lwowskim nad rzeką Dniestr. Rozwój małego biznesu jest jednym z najważniejszych czynników jego rozwoju społeczno-gospodarczego. Szansą na poprawę sytuacji gospodarczej miasta było utworzenie Agencji Rozwoju Sambora, która będzie punktem doradczym i szkoleniowym, służącym głównie mikroprzedsiębiorstwom w zakresie promocji, organizacji kontaktów gospodarczych z Polską, a w przyszłości udzielającym także wsparcia finansowego.

Powołanie lokalnej agencji rozwoju w Samborze dla wsparcia przedsiębiorczości


Planowany okres realizacji projektu: 03.03.2014-31.12.2014 r.

Miejsce realizacji projektu: Sambor (Ukraina), Rzeszów (Polska).

Realizatorami projektu są: Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii HORYZONTY, Miasto Sambor oraz Agencja Innowacji Europejskich z siedzibą we Lwowie.

Projekt przewiduje wzmocnienie rozwoju miasta Sambor poprzez wsparcie mikroprzedsiębiorstw i nawiązanie kontaktów gospodarczych z Polską. W tym celu, na pierwszym etapie projektu powołano Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i Współpracy z Polską, które w drugim etapie zostało włączone do Samborskiej Agencji Rozwoju i Eurointegracji (SARiE).

SARiE to punkt doradczy i szkoleniowy, powołany dla małego biznesu, głównie mikroprzedsiębiorstw, promujący przedsiębiorców, organizujący kontakty gospodarcze z Polską, a w przyszłości udzielający wsparcia finansowego. Beneficjentami ostatecznymi projektu byli animatorzy życia gospodarczego, tj. deputowani miasta, członkowie komisji rozwoju, pracownicy administracji samorządowej i zatrudnieni w komórkach związanych z działalnością gospodarczą, mikroprzedsiębiorcy, a także potencjalni przedsiębiorcy.

Projekt realizowany był w ramach priorytetu 9: małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tworzenie nowych miejsc pracy. W ramach wybranego priorytetu działania przyczyniły się do wzmocnienia mikroprzedsiębiorczości i podniesienia konkurencyjności małych firm, w szczególności poprzez poszukiwanie nowych źródeł finansowania ich działalności.

Powołanie lokalnej agencji rozwoju w Samborze dla wsparcia przedsiębiorczości


W ramach projektu w mieście Sambor utworzono i wyposażono Samborską Agencję Rozwoju i Eurointegracji, w której skład weszło Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i Współpracy z Polską. Centrum będzie m.in. prowadziło kurs działalności gospodarczej, który został opracowany w ramach projektu na potrzeby tej instytucji. Zagadnienia, które będą poruszane w ramach kursu, to: koncepcja i aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej, źródła finansowania małej firmy, struktura biznesplanu, finanse w małej firmie – podstawowe pojęcia (bilans, rachunek zysków i strat), marketing. Dodatkowo w trzech rzeszowskich instytucjach: Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Podkarpackim Centrum Hurtowym AGROHURT S.A oraz w Stowarzyszeniu Horyzonty zorganizowano dwutygodniowy staż dla specjalisty ds. mikroprzedsiębiorczości, który będzie zatrudniony w Centrum.