Polska pomoc

Powołanie Rady Programowej Współpracy Rozwojowej III kadencji na lata 2020-2024

Na mocy ustawy z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej (Dz. U. 2019, poz. 291 z późn, zm.), przy Ministrze Spraw Zagranicznych powołana została Rada Programowa Współpracy Rozwojowej III kadencji na lata 2020-2024.

Do ustawowych zadań Rady należy w szczególności:

  • przedstawianie propozycji dotyczących priorytetów geograficznych i tematycznych współpracy rozwojowej,
  • opiniowanie projektów wieloletniego programu współpracy rozwojowej i planów rocznych,
  • opiniowanie rocznych sprawozdań z realizacji przez organy administracji rządowej zadań z zakresu współpracy rozwojowej oraz projektów dokumentów rządowych związanych ze współpracą rozwojową.

Skład Rady Programowej Współpracy Rozwojowej III kadencji:

1. Paweł Jabłoński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Krajowy Koordynator Współpracy Rozwojowej, Przewodniczący Rady

2. Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

3. Iga Poczterek-Tofil, Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Klimatu (dwa głosy ds. energii i ds. klimatu)

4. Artur Soboń, Sekretarz Stanu w Ministerstwo Aktywów Państwowych (dwa głosy ds. aktywa państwowe, gospodarka złożami kopalin)

5. Krzysztof Mazur, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

6. Bartosz Grodecki, Podsekretarz  Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

7. Sylwia Kochel-Pacocha, Dyrektor Biura Ministra w Ministerstwie Środowiska

8. Grażyna Żebrowska, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

9. Waldemar Kraska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

10. Maciej Kopeć, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej 

11. Grzegorz Puda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

12. Barbara Socha, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

13. Robert Piłat, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

14. Arkadiusz Mularczyk, poseł, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość

15. Dariusz Rosati, poseł Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska

16. Robert Kwiatkowski, poseł Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewica

17. Krzysztof Słoń, Senator, Klub Senatorów Prawo i Sprawiedliwość

18. Monika Korowajczyk-Sujkowska, Grupa Zagranica (Polska Akcja Humanitarna)

19. Monika Łaskawska-Wolszczak, WWF Polska

20. Marta Joanna Titaniec, Klub Inteligencji Katolickiej

21. Wojciech Wilk, Prezes Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej

22. Janusz Pietkiewicz, Wiceprezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

23. Katarzyna Zalas-Kamińska, Uniwersytet Wrocławski

 

w górę