Polska pomoc

Power of the Private Sector in the Development Process

The Power of the Private Sector in the Development Process: from Financing to Implementing Public-Private Partnerships[1]

Paneliści podzieli się swoimi opiniami oraz doświadczeniami nt. warunków niezbędnych dla pozyskania większego zaangażowania sektora prywatnego na rzecz krajów rozwijających się. Odnosząc się do powodów, dla których tak ważne stało się obecnie pozyskanie sektora prywatnego, wskazywali głównie na kontekst sytuacji budżetowej krajów UE, która zmniejsza wydatki na oficjalną pomoc rozwojową (ODA). Kieruje to uwagę na możliwości mobilizacji dodatkowych zasobów: inwestycji firm europejskich oraz mobilizacji zasobów własnych krajów rozwijających się (przez rozwój rodzimego sektora prywatnego).

Uczestnicy panelu zidentyfikowali kilka obszarów wymagających szczególnej uwagi. Zdecydowanie najważniejszym z nich jest ukształtowanie odpowiedniego klimatu inwestycyjnego. Decydujące znaczenie w tej kwestii ma system rządzenia w danym kraju. Jest to obszar, który powinien zostać objęty dialogiem politycznym prowadzonym przez Komisję Europejską. Istotne znaczenie mają także działania w sferze edukacji. Inwestycjom firm europejskich towarzyszą inwestycje w edukację: firmy otwierają szkoły lub finansują kierunki studiów pod kątem kwalifikacji niezbędnych dla swoich przedsiębiorstw. Komisja mogłaby asystować tym zmianom poprzez odpowiedni system zachęt (dofinansowanie, dotacje).

 

[1] Organizator: Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz BUSINESSEUROPE. Paneliści: Tamsyn Barton (Dyrektor Generalny Pozaeuropejskich Operacji Kredytowych, EBI), Christoph Beier (Dyrektor Zarządzający, GIZ), Jacques Delmoitiez (Prezydent na Europę, Bliski Wschód oraz Afrykę, BASF), Adrian van den Hoven (Dyrektor ds. Stosunków Międzynarodowych, BUSINESSEUROPE), Tashmia Ismail (Gordon Institute of Business Science), Klaus Rudischhauser (Dyrektor, DG DEVCO). Moderator: Jacki Davis.

w górę

Tagi