Polska pomoc

 

Potrzebujemy naszej ziemi! - stworzenie i upowszechnienie narzędzi edukacyjnych dla nauczycieli, wykładowców i organizacji pozarządowych w Polsce na temat wpływu dostępu do ziemi na suwerenność żywnościową i możliwości rozwoju w krajach Południa

Projekt realizowany był w okresie 1 maja – 31 grudnia 2011 r. w Warszawie i Kazimierzu Dolnym, a jego celem było opracowanie i rozdystrybuowanie materiałów edukacyjnych nt. wybranego zagadnienia edukacji globalnej. Wykonawcą projektu był Instytut Globalnej Odpowiedzialności.

Zakres tematyczny projektu dotyczył zagadnienia suwerenności żywnościowej oraz problemu zawłaszczania ziemi w krajach Globalnego Południa. Jego działania opierały się na organizacji wykładu pn. „Odzyskać El Dorado. Walka o prawa człowieka, w kontekście zagranicznych inwestycji i przymusowych przesiedleń ludności wiejskiej w Kolumbii”, warsztatu pn. „Nie-ziemskie interesy. Zawłaszczanie ziemi w krajach globalnego Południa” oraz happeningu pn. „Od jutra zamknięte”.

Podczas przeprowadzania tych wydarzeń rozdystrybuowane zostały wcześniej opracowane ulotki, publikacje i pomoce dydaktyczne, w tym. m.in. pt. „Kierunek – Południe. Gdzie szukać źródeł? Zestaw rekomendowanych źródeł informacji do edukacji rozwojowej” oraz pt. „Nie grab sobie! Jak edukować o globalnych współzależnościach na przykładzie zjawiska zagarniania ziemi (land grabbing)”.

W ramach zrealizowanych działań, wydrukowano około 8700 egzemplarzy różnorodnych ulotek, publikacji i pomocy dydaktycznych.  W happeningu wzięło udział 30 osób, natomiast w wykładzie i warsztacie około 40 osób łącznie.