Polska pomoc

 

Post-turysta.pl - inicjatywy edukacyjne zwiększające świadomość Polaków dotyczącą globalnych współzależności oraz przyczyn i konsekwencji zachowań turystycznych

Celem projektu było stworzenie i udostępnienie wszystkim zainteresowanym internetowego przewodnika po zagadnieniach związanych z koncepcją świadomej turystyki. Składają się na niego materiały edukacyjne w postaci 30 artykułów tematycznych napisanych przez 14 specjalistów (m.in. etnologów, antropologów, geografów, kulturoznawców, socjologów, filozofów i ekonomistów) zajmujących się współczesną turystyką pomiędzy krajami Globalnej Północy i Południa. Całość, przedstawiająca zagadnienie współczesnej turystyki z perspektywy ekonomicznej, socjologicznej, postkolonialnej, antropologicznej i ekologicznej, dostępna jest na stronie internetowej www.post-turysta.pl.

W ramach projektów przeprowadzony został także cykl 20 szkoleń dla osób, które na co dzień mają do czynienia z problematyką turystyki. Zajęcia prowadzone były między październikiem a grudniem 2013 r., a każde ze szkoleń trwało łącznie 8 godzin. Szkolenia adresowane były do trzech grup uczestników: kadry Klubu Inteligencji Katolickiej, studentów turystyki z warszawskich uczelni, harcerzy oraz członków klubów turystycznych. Ponadto zorganizowane zostały spotkania otwarte (w tym także w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej), w których uczestniczyli m.in. dziennikarze, pracownicy biur podróży, nauczyciele i wykładowcy akademiccy, pracownicy organizacji pozarządowych oraz podróżnicy. W szkoleniach łącznie wzięło udział niemal 250 uczestników.