Polska pomoc

Posiedzenie Rady Fundacji "Wiedzieć jak"

W dniu 27 czerwca odbyło się posiedzenie odnowionej rady Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak". Podczas posiedzenia omówiono główne kwestie związane ze wznowieniem działalności Fundacji oraz propozycje zmian statutu, w tym nazwy na "Fundacja Solidarności Międzynarodowej".


W skład Rady weszli:

Marek Borowski, polityk, poseł na Sejm I, II, III, IV i VI kadencji, Marszałek Sejmu w latach 2001-2004, wicepremier i minister finansów w okresie 1993-1994.

Andrzej Marian Grzyb, poseł do Parlamentu Europejskiego od 2009 r., polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego, poseł na Sejm I, II, III, IV, V i VI kadencji.

Paweł Kowal, historyk, publicysta, polityk, poseł na Sejm Vi VI kadencji, były wiceminister spraw zagranicznych, od 2009 poseł do Parlamentu Europejskiego.

Jerzy Koźmiński, dyplomata i urzędnik państwowy, były ambasador RP w USA i wiceminister spraw zagranicznych, prezes zarządu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności od 2000 r.

Henryka Krzywonos, działaczka społeczna, w okresie PRL działaczka opozycji, sygnatariuszka porozumień sierpniowych.

Marek Magierowski, dziennikarz, zastępca redaktora naczelnego dziennika "Rzeczpospolita".

Katarzyna Pełczyńska- Nałęcz, socjolog i politolog, znawczyni problematyki wschodnioeuropejskiej, Stały przedstawiciel Ośrodka Studiów Wschodnich w Brukseli, członek Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych.

Jacek Protasiewicz, poseł do Parlamentu Europejskiego od 2004 r., polityk Platformy Obywatelskiej, poseł na Sejm IV kadencji.

Jerzy Rejt, były prezes Związku Ukraińców w Polsce, koordynator Programu Study Tours to Poland w Kolegium Europy Wschodniej.

Ks. Kazimierz Sowa, duchowny rzymskokatolicki, dziennikarz, publicysta, dyrektor programu Religia.tv.

Krzysztof Stanowski, pedagog, lider organizacji pozarządowych, wieloletni prezes  Fundacji Edukacja dla Demokracji, w latach 2007-2010 Podsekretarz Stanu w MEN, obecnie Podsekretarz Stanu w MSZ, gdzie zajmuje się współpracą rozwojową.

Marcin Wojciechowski, dziennikarz, reżyser-dokumentalista, znawca tematyki Wschodniej, laureat nagrody Pojednania Polsko-Ukraińskiego w 2010 r.

Henryk Wujec, doradca Prezydenta RP ds. społecznych, polityk, fizyk, działacz opozycji w czasach PRL, były wiceminister rolnictwa, poseł na Sejm X, I, II i III kadencji.

 

P. Min. Krzysztof Stanowski pełni funkcję przewodniczącego Rady, dr Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz została wiceprzewodniczącą.

Fundacja „Wiedzieć Jak"-  jako fundacja Skarbu Państwa - została powołana w 2001 r. z inicjatywy Prezydenta RP. Według aktualnych zapisów statutowych celem Fundacji „Wiedzieć Jak" jest udzielanie pomocy krajom w okresie transformacji w kierunku gospodarki rynkowej i prywatnej przedsiębiorczości oraz wspomaganie ich rozwoju gospodarczego, społecznego i politycznego. W trakcie swojej działalności Fundacja zrealizowała szereg projektów, m.in. na rzecz Ukrainy, Mołdowy, Kazachstanu. Fundacja zaprzestała działalności kilka lat temu, jednakże nadal posiada osobowość prawną.

w górę

Tagi