Polska pomoc

Porozumienie w sprawie wspierania rozwoju edukacji globalnej

W dniu 26 maja 2011 r. między Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Grupą Zagranica zostało podpisane porozumienie w sprawie wspierania rozwoju edukacji globalnej w Polsce. Porozumienie podpisali Krzysztof Stanowski, Podsekretarz Stanu w MSZ, Mirosław Sielatycki, Podsekretarz Stanu w MEN oraz Justyna Janiszewska i Grzegorz Gruca - członkowie Zarządu Grupy Zagranica, stowarzyszenia polskich organizacji pozarządowych zaangażowanych w międzynarodową współpracę na rzecz rozwoju, wspieranie demokracji i pomoc humanitarną.

Podpisanie porozumienia jest wyrazem najwyższego zaangażowania MSZ w działania na rzecz edukacji rozwojowej i globalnej w Polsce. Stanowi również kolejny dowód postępu w czasie wieloletniej pracy MSZ na rzecz promocji i realizacji inicjatyw z dziedziny edukacji rozwojowej i globalnej. Porozumienie zawiera deklarację działań zmierzających do upowszechnienia edukacji globalnej w Polsce, w tym promowanie jej zarówno w obszarze edukacji formalnej, jak i nieformalnej. Edukacja globalna rozszerza zakres kształcenia obywatelskiego i wychowania m. in. poprzez uświadamianie istnienia zjawisk oraz współzależności łączących wszystkich mieszkańców globu.

Podpisanie porozumienia odbyło się podczas międzynarodowej konferencji pt. "Rozwój globalny a nowe państwa członkowskie UE - czas na nowe otwarcie?", która odbyła się w dniach 26-28 maja w Warszawie.

w górę

Tagi