Polska pomoc

 

Popularyzacja idei pomocy rozwojowej wśród liderów opinii

W okresie od 1 lipca do 30 grudnia Katedra Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego zrealizowała projekt skierowany do grona osób kształtujących poglądy polskiego społeczeństwa. W grupie tej znajdowali się pracownicy instytucji rządowych i samorządowych, pracownicy placówek oświatowo-kulturalnych oraz działacze organizacji pozarządowych. Udział przedstawicieli sektora pozarządowego umożliwił popularyzację idei pomocy rozwojowej m. in. wśród organizatorów szkoleń dotyczących wsparcia krajów rozwijających się i ich społeczeństw, inicjatorów działań charytatywnych oraz innych inicjatyw budujących w polskim społeczeństwie świadomość globalnej odpowiedzialności. Ponadto, skład niniejszej grupy liderów opinii uzupełniała kadra naukowa polskich uczelni oraz studenci kierunków technicznych i humanistycznych.

Działania przeprowadzone w ramach projektu obejmowały: podniesienie poziomu wiedzy o pomocy rozwojowej wśród liderów opinii poprzez opracowanie i dystrybucję interdyscyplinarnego podręcznika pt. „Wprowadzenie do problematyki pomocy rozwojowej” (wydanego 15 listopada 2010 roku); podniesienie kwalifikacji liderów opinii w dziedzinie pomocy rozwojowej; wsparcie promowania i informowania o pomocy rozwojowej liderów opinii oraz innych członków społeczeństwa poprzez stworzenie strony www prezentującej niniejszą problematykę (http://pomocrozwojowa.orient.uj.edu.pl/). Po zakończeniu projektu jego strona internetowa została włączona do serwisu internetowego Katedry Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ www.orient.uj.edu.pl.

Warsztaty „Wyzwania pomocy rozwojowej w XXI wieku” służące podniesieniu wiedzy liderów opinii odbyły się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w dniach 25-26 listopada 2010 roku. Ich program obejmował wykłady interaktywne oraz ćwiczenia warsztatowe w mniejszych grupach. Udział w warsztatach wzięły 44 osoby (8 ekspertów oraz 15 osób w grupie podstawowej i 21 osób w grupie zaawansowanej).