Polska pomoc

 

Poprawa warunków nauczania w szkole podstawowej dla dzieci birmańskich uchodźców i mniejszości narodowych na pograniczu tajlandzko-birmańskim

Prowincję Tak w Tajlandii zamieszkują birmańscy migranci i uchodźcy z plemienia Karen. Wzdłuż granicy z Mjanmą w prowincji znajdują się największe obozy dla birmańskich uchodźców (100 tys. ze 130 tys. przebywających w Tajlandii uchodźców z Birmy mieszka w prowincji Tak. Niektórzy z uchodźców decydują się na życie poza obozem. Prowincje zamieszkuje też spora liczba przedstawicieli plemienia Karen, którzy od pokoleń zamieszkują te tereny. Nie identyfikują się jednak z narodowością tajską, w większości nie znają języka tajskiego, posługują się swoimi dialektami. Tajlandzka administracja nie poczuwa się do zadbania o edukację uchodźców i mniejszości Karen w prowincji. Szkoły Karenów są niedoposażone, zaniedbane, brakuje w nich zasadzie wszystkiego: od wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej, po podstawowe materiały piśmiennicze. Priorytetem dla władz miejscowych są szkoły tajskie w regionie. W ten sposób szkoła podstawowa w Kui Le Tor w zasadzie może liczyć jedynie na wsparcie zewnętrznych donorów, szczególnie jeśli chodzi o poprawę szkolnej infrastruktury.

W 2015 roku szkoła uzyskała wsparcie Ambasady RP w Bangkoku, dzięki czemu udało się wyremontować i wyposażyć klasy, domek dla nauczycieli, kuchnię szkolna i punkt medyczny. Mając na uwadze, iż cała społeczność uczniów wywodzi się z ze skrajnie biednych rodzin, wyremontowano również staw, w którym szkoła hoduje ryby oraz zakupiono nasiona do szkolnego ogrodu, aby szkoła mogła z nich skorzystać przygotowując posiłek dla najbiedniejszych dzieci i nauczycieli. Warunki panujące w szkole znacznie się poprawiły jednak nadal wymagane są dodatkowe prace. Niezbędne jest wybudowanie solidnego ogrodzenia terenu szkoły, na który z okalającej teren dżungli podchodzą okoliczne zwierzęta i niszczą uprawy, zjadają kury i ryby oraz stanowią zagrożenie dla dzieci. Remontu wymaga stary budynek przedszkola, w którym przecieka dach i zniszczona jest podłoga. Należy zakupić i zainstalować zbiorniki na wodę do wykorzystywania w porze suchej przez całą wieś.

Poprawa warunków nauczania w szkole podstawowej dla dzieci birmańskich uchodźców i mniejszości narodowych na pograniczu tajlandzko-birmańskim

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 1 sierpnia do 10 grudnia 2016 roku przez Ambasadę RP w Bangkoku. Jego celem jest wsparcie edukacji na poziomie podstawowym mniejszości narodowych na terenach wiejskich na pograniczu tajlandzko-birmańskim, w tym poprawa warunków nauczania oraz poprawa warunków zdrowotnych w szkole. 

W ramach projektu zaplanowana jest budowa betonowego ogrodzenia terenu szkoły, remont budynku przedszkola, zakup i instalacja rur do zbiorników wodnych oraz filtra oczyszczającego wodę. Ponadto zakupione zostaną rowery dla uczniów, których domy są najbardziej oddalone od szkoły, komplety plecaków z wyprawką, materiały piśmiennicze dla nauczycieli, obuwie sportowe i sprzęt sportowy do gimnastyki.

Beneficjentami projektu będzie 142 dzieci z mniejszości narodowej Karen - uczniów wiejskiej szkoły podstawowej w Kui Le Tor oraz kadra pedagogiczna szkoły (9 osób).

Wartość projektu wyniosła 35 000 dolarów amerykańskich co zostało pokryte w całości ze środków Polskiej pomocy. Dla potrzeb kalkulacji przyjęto kurs 1 USD = 4,1772 PLN.

Poprawa warunków nauczania w szkole podstawowej dla dzieci birmańskich uchodźców i mniejszości narodowych na pograniczu tajlandzko-birmańskim

Projekt zrealizowano od 1 sierpnia do 29 listopada 2016. Jego celem było wsparcie edukacji na poziomie podstawowym mniejszości narodowych na terenach wiejskich na pograniczu tajlandzko-birmańskim, w tym poprawa warunków nauczania oraz poprawa warunków zdrowotnych uczniów i nauczycieli w szkole podstawowej w Kui Le Tor. Oddano do użytku budynek przedszkolny po generalnym remoncie dla najmłodszych uczniów w szkole i przekazano nowy sprzęt oraz stroje sportowe dla uczniów i nauczycieli. Wybudowano nowy betonowy płot otaczający teren szkoły, chroniący dzieci i nauczycieli, a także szkolny inwentarz przed dzikimi zwierzętami. Uczniom przekazano rowery i plecaki szkolne. Władze lokalne zdecydowały się na sfinansowanie zakupu trzech zbiorników wodnych, dzięki czemu możliwy był zakup większej ilości sprzętów. Dzięki instalacji nowych zbiorników wodnych na terenie szkoły beneficjentami projektu stali się także mieszkańcy okolicznych wsi.