Polska pomoc

 

Poprawa warunków funkcjonowania Centrum Autyzmu w Wientian oraz wsparcie integracji społecznej dzieci autystycznych w Laosie

Wientian to stolica Laotańskiej Republiki Ludowo Demokratycznej. Poziom wiedzy społeczeństwa Laosu na temat zaburzeń o charakterze autystycznym pozostaje niewielki, zwłaszcza w obszarach wiejskich lub górskich. Brak wiedzy powoduje, że dzieci z autyzmem w świadomości społecznej funkcjonują jako osoby, które „uczą się mówić trochę później” lub „są nieco introwertyczne”. Działalność placówki Vientiane Autism Centre skupia się na świadczeniu pomocy z zakresu edukacji i terapii dzieci i dorosłych dotkniętych autyzmem.

Poprawa warunków funkcjonowania Centrum Autyzmu w Wientian oraz wsparcie integracji społecznej dzieci autystycznych w Laosie

Między 1 czerwca a 31 grudnia 2015 roku Ambasada RP w Bangkoku przeprowadziła projekt, którego celem było wyremontowanie i wyposażenie pomieszczeń ośrodka dla osób dotkniętych autyzmem - Vientiane Autism Centre. Jest to placówka edukacyjno-terapeutyczna położona w stolicy Laosu – Wientian.

Projekt objął wybudowanie specjalnego pomieszczenia kuchennego, spełniającego równocześnie funkcję stołówki. Wnętrze dostosowano do potrzeb podopiecznych Vientiane Autism Centre. Dodatkowo wygospodarowano przestrzeń, w której prowadzone będą szkolenia zawodowe w obszarze piekarnictwa i cukiernictwa. W chwili zakończenia projektu Centrum oczekiwało na dostarczenie wyposażenia pomieszczeń przez drugiego dawcę pomocy uczestniczącego w projekcie (prywatne, australijsko-laotańskie przedsiębiorstwo joint venture).

Poprawa warunków funkcjonowania Centrum Autyzmu w Wientian oraz wsparcie integracji społecznej dzieci autystycznych w Laosie

Dzięki realizacji projektu podopieczni Vientiane Autism Centre (ponad 40 dzieci) oraz kadra nauczycielska (20 osób) mogą korzystać z  pomieszczeń wygospodarowanych na stołówkę i kuchnię. Co więcej w pomieszczeniach tych beneficjenci projektu mogą uczestniczyć w kursach zawodowych.

Projekt odpowiedział na potrzeby związane z wymagającym modernizacji otoczeniem podopiecznych Centrum oraz potrzebą rozwoju osobistego i zawodowego. Dzięki temu osoby znajdujące się pod opieką  tej placówki będą mogły podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć praktyczne umiejętności przydatne w zawodzie piekarza i cukiernika.