Polska pomoc

 

Poprawa w dostępie do opieki zdrowotnej w mieście i dystrykcie Mwanga

Brak dostępu do opieki zdrowotnej w Tanzanii, w szczególności dla kobiet w ciąży oraz małych dzieci, jest bezpośrednim powodem wysokiego odsetka umieralności ciężarnych, matek oraz niemowlaków i dzieci poniżej 5. roku życia. Dotyczy to także dystryktu Mwanga, gdzie realizowany jest projekt. Jedną z nielicznych instytucji medycznych, w której pomoc mogą znaleźć najbardziej potrzebujący jest ośrodek zdrowia Neema, do którego z roku na rok zgłasza się coraz większa liczba pacjentów, znacznie przekraczająca możliwości placówki. Usług Neema korzystają zarówno mieszkańcy Mwangi, jak i rezydenci okolicznych wiosek z całego dystryktu. Ze względu na dynamicznie rosnące potrzeby siostry zakonne prowadzące ośrodek od kilku lat starają się rozbudować infrastrukturę przychodni i podnieść rangę placówki, co umożliwi przeprowadzanie także bardziej skomplikowanych zabiegów. Potrzeba poszerzenia wachlarza usług medycznych jest szczególnie widoczna w zakresie opieki okołoporodowej oraz zdrowia niemowląt, w szczególności wcześniaków. Problemem niezwykle często występującym w Tanzanii są powikłania w trakcie porodu, które wymagają cesarskiego cięcia. Obecne warunki uniemożliwiają wykonanie takiej procedury w sposób bezpieczny dla zdrowia i życia kobiety i jej dziecka. Powikłania są często rezultatem zbyt późnego przybycia kobiety do ośrodka zdrowia oraz nieodpowiedniego dbania o swoje zdrowie w trakcie ciąży.

Poprawa w dostępie do opieki zdrowotnej w mieście i dystrykcie Mwanga

I moduł projektu będzie realizowany w okresie 11 marca 2014 r. – 31 grudnia 2014 r. a II moduł w okresie 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. w dystrykcie Mwanga. Jego podstawowym celem jest poprawa możliwości leczenia mieszkańców miasta i dystryktu Mwanga, w szczególności kobiet ciężarnych, matek (głównie w okresie połogu), niemowlaków i dzieci poniżej piątego roku życia poprzez rozbudowę infrastruktury i zakup profesjonalnego sprzętu medycznego. Projekt obejmuje także działania szkoleniowe, ukierunkowane na doskonalenie jakości oferowanych usług medycznych. Przewidziane inicjatywy edukacyjne będą służyć podniesieniu świadomości i poziomu wiedzy wśród kobiet ciężarnych i młodych dziewcząt.

Projekt zakłada rozbudowę ośrodka Neema poprzez stworzenie nowego oddziału chirurgicznego, a także zakup dwukołowych ambulansów, które umożliwią szybki transport ciężarnych kobiet nawet z najtrudniej dostępnych wiosek. W pierwszym roku realizacji projektu odbędą się także zajęcia dot. zdrowia reprodukcyjnego i w ramach szkoły rodzenia, skierowane do kobiet ciężarnych mieszkających w Mwandze, natomiast w drugim zajęcia będą adresowane do kobiet zamieszkujących niewielkie wioski dystryktu, oddalone od Mwangi o kilka, a nawet kilkanaście kilometrów.

Działania prowadzone w ramach projektu pozwolą nie tylko skuteczniej leczyć pacjentów,  m.in. poprzez możliwość dokonywania cesarskich cięć, ale także spowodują, że placówka uzyska rangę szpitala. Projekt zakłada podniesienie jakości ochrony zdrowia poprzez wsparcie instytucji świadczącej usługi medyczne i zakup niezbędnego wyposażenia. Ponadto służy on poprawie dostępu do opieki zdrowotnej poprzez podniesienie świadomości i wiedzy wśród obecnych i potencjalnych pacjentów ośrodka zdrowia Neema. Realizatorzy projektu wykorzystają wiedzę i doświadczenie pracowników istniejącego już największego szpitala w okolicy im. Św. Józefa w Moshi, prowadzonego przez Siostry Kilimandżaro.

Wartość dofinansowania wyniosła w 2014 r. 462 330 zł i 367 300 zł w 2015 r., a wartość projektu osiagnęła 546 090 zł w 2014 r. i 428 780 zł w 2015 r.