Polska pomoc

 

Poprawa jakości leczenia chirurgicznego w szpitalu St. Walburg’s w Nyangao oraz Regionach Lindi i Mtwara w Tanzanii (kontynuacja)

W liczącej 47 milionów ludności Tanzanii jest niecałe 100 chirurgów, z czego większość w stolicy, Dar es Salaam, pozostali pracują głównie w większych miastach. W gorzej rozwiniętej południowo-wschodniej części kraju obejmującej dwa regiony: Lindi i Mtwara, liczące w sumie 2 miliony mieszkańców jest tylko jeden chirurg specjalista – w Szpitalu St. Walburg’s w Nyangao. Nakłada to szczególne obowiązki i jest przyczyną nieustającego nawału pracy. Do Szpitala St. Walburg’s kierowane są skomplikowane przypadki, jak chorzy z komplikacjami pooperacyjnymi, czy ciężkimi urazami. Trafia tu także wielu chorych, którzy z powodzeniem mogli by być leczeni w szpitalach swojego rejonu, ale z obawy przed popełnieniem błędu lekarze wolą te osoby skierować do szpitala St. Walburg's.

Dzięki wcześniejszym projektom dokonano zakupu narzędzi chirurgicznych, wyremontowano oddział chirurgiczny oraz zorganizowano szkolenie lekarzy okolicznych szpitali w zakresie podstawowych czynności chirurgicznych. Jednakże niedostateczne i nieregularne finansowanie szpitala nie wystarcza na pokrycie większości bieżących wydatków, a tym bardziej na finansowanie dodatkowych projektów.

Poprawa jakości leczenia chirurgicznego w szpitalu St. Walburg’s w Nyangao oraz Regionach Lindi i Mtwara w Tanzanii (kontynuacja)

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 15 lipca do 15 grudnia 2016 we współpracy Ambasady RP w Nairobi z partnerem lokalnym, Szpitalem St. Walburg’s w Nyangao. Jego podstawowym celem jest poprawa jakości i zakresu leczenia chorych wymagających leczenia chirurgicznego w szpitalu St. Walburg’s w Nyangao, a także w innych ośrodkach w południowo-wschodniej Tanzanii.

W ramach projektu zakupione zostaną systemy modernizujące obecny aparat rentgenowski oraz trzy monitory komputerowych do wizualizacji uzyskanych cyfrowych obrazów w sali konferencyjnej, sali ambulatoryjnych zabiegów ortopedycznych oraz sali operacji ortopedycznych. Sześciu lekarzy podzielonych na trzy grupy odbędzie dwumiesięczne praktyki. Do ich zadań będzie należało aktywne uczestniczenie w codziennej pracy na oddziale chirurgicznym oraz branie udziału w organizowanych przez szpital szkoleniach.

Beneficjentami projektu będą chorzy z liczącego około 200 000 mieszkańców Lindi Rural District oraz chorzy z regionów Lindi i Mtwara, które nie posiadają specjalistycznego ośrodka chirurgicznego (ponad 2 miliony mieszkańców). 

Poprawa jakości leczenia chirurgicznego w szpitalu St. Walburg’s w Nyangao oraz Regionach Lindi i Mtwara w Tanzanii (kontynuacja)

Projekt zrealizowano w okresie od 15 sierpnia do 15 grudnia 2016. Dzięki cyfryzacji rentgena i odbyciu staży przez lekarzy poprawiono jakość i zakres leczenia chorych wymagających leczenie chirurgicznego w szpitalu St. Walburg’s w Nyangao, a także w innych ośrodkach w południowo-wschodniej Tanzanii. Aparat do cyfryzacji rentgena stanowi istotną zmianę jakościową w pracy szpitala. Dzięki niemu szpital zaoszczędzi znaczne środki finansowe, wydawane wcześniej na klisze i preparaty do tradycyjnego wywoływania zdjęć rentgenowskich. Ponadto dokonano zakupu trzech monitorów do wizualizacji zdjęć rentgenowskich, trzy tablety i karty pamięci do ich przenoszenia i prezentacji w dowolnym miejscu. Przeprowadzono dwumiesięczne staże chirurgiczne dla 4 lekarzy z okolicznych szpitali. Ich celem było nauczenie lekarzy podstawowych procedur chirurgicznych, dzięki czemu nie będą oni musieli referować prostszych przypadków do szpitala w Nyangao.

Projekt został w całości sfinansowany ze środków Polskiej pomocy, a jego wartość wyniosła ok. 125 000 PLN (ok. 30 000 EUR). Na potrzeby kalkulacji przyjęto kurs 1 EUR = 4,1749 PLN.