Polska pomoc

 

Poprawa jakości kształcenia dzieci w St. Gabriel Childrens Home, Mateves, Tanzania

W okresie od 20 czerwca do 31 grudnia 2010 r. Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa przeprowadził projekt dotyczący zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku od 2 do 12 lat przebywających na stałe lub czasowo w St. Gabriel Childrens Home, działającego w miejscowości Mateves, na przedmieściach tanzańskiego miasta Arusha. Korzyści odniosły także rodziny dzieci uzyskując wsparcie ze strony wolontariuszki w organizowaniu finansowania dla Ośrodka (dom dla dzieci oraz szkoła) w Mateves. Z materiałów edukacyjnych wypracowanych w czasie projektu oraz z innych działań realizowanych w ramach inicjatywy edukacyjnej skorzystali uczniowie i nauczyciele ze szkół współpracujących z Domem im. Angelusa Silesiusa (ok. 40 szkół z regionu Dolnego Śląska).

Podstawowym celem projektu była opieka nad 12 wychowankami domu St. Gabriel Childrens Home, dziećmi, których matki zostały umieszczone (często bez prawomocnego wyroku) w położonym niedaleko areszcie w Arusha, stworzenie planu pracy z dziećmi z zakresu edukacji poprzez sztukę i zabawę oraz edukacja językowa i kulturalna (nauka podstaw języka angielskiego, organizacja czasu wolnego). Ponadto w ramach projektu dążono do uwrażliwienia otoczenia, tzn. mieszkańców Mateves na poszanowanie praw człowieka w kontekście praw dzieci do opieki, bezpieczeństwa, edukacji i opieki zdrowotnej, a także do podnoszenia kompetencji pracowników ośrodka.

W ramach projektu wolontariuszka przeprowadziła:

  • Zajęcia aktywizujące w języku angielskim przeprowadzone metodami edukacji pozaformalnej dla dzieci z Ośrodka– 120 h / 12 dzieci
  • Zajęcia z zakresu edukacji poprzez sztukę w języku angielskim dla dzieci uczęszczających do Szkoły – 45 h / 50 dzieci
  • Zajęcia z podstaw języka angielskiego dla dzieci klasy „O” - 15 h / 25 dzieci
  • Zajęcia z zakresu obsługi internetu i stron internetowych dla sióstr prowadzących Ośrodek: 30 h / 5 sióstr

Sukcesem projektu było zbudowanie międzykulturowego porozumienia między dziećmi, pracownikami ośrodka, lokalną społecznością a wolontariuszką, jak również podniesienie świadomości dzieci i ich rodzin, co do potrzeby edukacji i nauki także w czasie wolnym. Niewątpliwym sukcesem była również poprawa jakości zarządzania Ośrodkiem.

Inicjatywa edukacyjna zrealizowana przez wolontariuszkę po powrocie do Polski objęła:

  • Wystawę zdjęć składającą się z 10 plansz na płótnie, którą podczas dwóch ekspozycji (w Gimnazjum im. M. Rataja w Żmigrodzie oraz we wrocławskiej galerii Mieszkanie Gepperta) obejrzało ok. 550 osób. Zdjęcia zostały specjalnie dobrane, aby pokazać różnorodność Tanzanii i złożoność pracy wolontariusza. Każdemu zdjęciu towarzyszył opis i cytat zaczerpnięty z bloga wolontariuszki.
  • Cykl czterech warsztatów skierowanych do uczniów szkół gimnazjalnych (Żmigród) i ponadgimnazjalnych (Wrocław) oraz nauczycieli, w ramach którego przeszkolono 100 osób. Szkolenie podzielone było na dwie części – pierwsza dotyczyła zasad rozwoju i idei wolontariatu, druga rzeczywistości państw afrykańskich, w tym szczególnie Tanzanii. Biorący w warsztatach nauczyciele zdobyli wiedzę o ciekawych metodach uczenia o krajach Południa. Młodzież została skonfrontowana ze stereotypami na temat szeroko rozumianego Południa, jakie istnieją w powszechnej świadomości.