Polska pomoc

 

Poprawa jakości edukacji dziewcząt poprzez remont systemu wodno-kanalizacyjnego w Szkole Prawosławnej w Bethany (Jerozolima Wschodnia)

Miasto Bethany-Al-Azaria we Wschodnim Jeruzalem boryka się z licznymi problemami na tle geopolitycznym, socjalnym i ekonomicznym. Wysokie zaludnienie i stopa bezrobocia oraz konflikt Izraelsko-Palestyński doprowadziły do wszechobecnego bezprawia i rozwoju zorganizowanych grup przestępczych. Tu znajduje się Szkoła dla dziewcząt The Orthodox School of Bethany for Girls, która jest najstarszą nieprzerwanie działającą placówką edukacyjną w Palestynie. Obecnie uczy się w niej 350 lokalnych dziewcząt oraz 15 mieszkających w sierocińcu znajdującym się na terenie kompleksu.

Szkolna infrastruktura jest stopniowo polepszana, jednak poważny problem stanowi nadal przestarzały system wodno-kanalizacyjny, przez który uczennice i pracownicy szkoły nie mają stałego dostępu do czystej wody pitnej i do użytku codziennego. Szkoła zmuszona jest do zakupu wody ze zbiorników wodnych oraz wód butelkowanych, co poważnie nadwyręża jej budżet. Starsze części budynku wymagają również remontu.

Poprawa jakości edukacji dziewcząt poprzez remont systemu wodno-kanalizacyjnego w Szkole Prawosławnej w Bethany (Jerozolima Wschodnia)

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 20 czerwca do 31 grudnia 2016 roku we współpracy Biura Przedstawiciela RP w Ramallah z partnerem lokalnym, szkołą dla dziewcząt The Orthodox School of Bethany for Girls. Głównym celem projektu jest poprawa jakości edukacji dziewcząt poprzez usprawnienie systemu zapewniającego dostęp do wody pitnej oraz wody do użytku codziennego.

Projekt zakłada renowację i modernizację systemów wodnych, m.in. pompy, zbiorników wodnych, kanałów i cysterny. Dzięki temu uczennice będą mogły skoncentrować się na nauce, również poza godzinami lekcyjnymi i uczestniczyć w zajęciach pozaszkolnych.

Dodatkowo beneficjentami projektu będą pracownicy administracyjni szkoły, zakonnice zamieszkałe w kompleksie szkolnym oraz 15 wychowanek prowadzonego przez nich sierocińca.

Poprawa jakości edukacji dziewcząt poprzez remont systemu wodno-kanalizacyjnego w Szkole Prawosławnej w Bethany (Jerozolima Wschodnia)

Projekt został zrealizowany w okresie od 3 sierpnia do 20 listopada 2016. Jego głównym celem była poprawa jakości edukacji dziewcząt w szkole The Orthodox Shool of Bethany for Girls poprzez usprawnienie systemu zapewniającego dostęp do czystej wody pitnej oraz wody o użytku codziennego. Mając dostęp do wody w godzinach szkolnych, dziewczęta mogą zostać po lekcjach w szkole koncentrując się na nauce i zajęciach pozaszkolnych. Cel ten został osiągnięty poprzez renowację i modernizację starej cysterny zbierającej wodę deszczową oraz systemu wspomagającego. W ramach projektu cysterna znajdująca się pod głównym placem została wyczyszczona, a kanały doprowadzające do niej wodę deszczową zostały naprawione i uszczelnione. Usprawniono pompę wodną oraz zbiorniki na wodę znajdujące się na dachu.

Dzięki projektowi ponad 450 uczennic i pracowników administracyjnych cieszy się stałym dostępem do wody. Dodatkowymi beneficjentami są 4 zakonnice mieszkające na terenie kompleksu szkolnego oraz 15 wychowanek sierocińca przez nie prowadzonego.

Projekt został w całości sfinansowany ze środków Polskiej pomocy, a jego wartość wyniosła ok. 60 000 PLN (14 300 EUR). Na potrzeby kalkulacji przyjęto kurs 1 EUR = 4,1749 PLN.