Polska pomoc

 

Poprawa dostępu do edukacji w szkole "Renaissance des sourds" w Dakarze

Szkoła „Renaissance des Sourds” (ERS) w dzielnicy Hann w Dakarze jest placówką referencyjną w zakresie edukacji dzieci głuchoniemych. Szkoła działa w dwóch wynajmowanych budynkach: w jednym odbywają się lekcje, w drugim – znajduje się internat. W szkole działa również świetlica dla tzw. „dzieci ulicy”, która oferuje posiłki i zapewnia podstawową opiekę medyczną. W całej dzielnicy nie ma boiska ani sali gimnastycznej. Ze względu na brak odpowiedniej infrastruktury sportowej zajęcia z wychowania fizycznego organizowane są w sposób prowizoryczny i z pominięciem zasad bezpieczeństwa.

Wybudowanie i wyposażenie boiska multisportowego pozwoliłoby na wprowadzenie zajęć poprawiających motorykę i ogólną kondycję fizyczną uczniów. Teren byłby również dostępny dla młodzieży z dzielnicy, w tym dzieci ulicy.

Od 2007 roku szkoła ERS współpracuje z organizacjami pozarządowymi i rządowymi. Działalność szkoły jest nadzorowana przez Ministerstwo Edukacji Senegalu. Wśród partnerów i donorów znajdują się: Dakar Women’s Group, Kanadyjska Misja Ewangelicka, stowarzyszenie kobiet z rodzin mieszanych „Trait d’Union”. W 2013 roku w ramach małego grantu Ambasady RP w Rabacie zrealizowany został projekt nr 527/2014 pn. „Szkolenie zawodowe dzieci i młodzieży głuchoniemej z zakresu krawiectwa i informatyki”.

Poprawa dostępu do edukacji w szkole "Renaissance des sourds" w Dakarze

Projekt realizowany będzie w okresie od września do grudnia 2016 r. na terenie szkoły ERS w Dakarze. Wykonawcą projektu jest Ambasada RP w Rabacie, a instytucją partnerską szkoła ERS.

W ramach projektu powstanie teren multisportowy do koszykówki, siatkówki, mini piłki nożnej i zajęć gimnastycznych. Zostanie również zakupiony potrzebny sprzęt sportowy. Na ostatnim etapie projektu zostaną ustalone zasady korzystania z terenu w oparciu o regulamin i umowy pomiędzy szkołą a urzędem gminy oraz zespołami sportowymi z dzielnicy.

Wdrożenie tych działań pozwoli na wprowadzenie edukacji zintegrowanej w zakresie wychowania fizycznego dzieci głuchych. Dodatkową grupą beneficjentów będą dzieci i młodzież z dzielnicy Hann, które będą miały możliwość realizować w czasie wolnym swoje pasje sportowe.

 

Wartość projektu określono przy zastosowaniu kursu 1 EUR = 4,22 PLN

Poprawa dostępu do edukacji w szkole "Renaissance des sourds" w Dakarze

Działania projektowe objęły budowę terenu multisportowego do koszykówki, siatkówki, mini piłki nożnej i zajęć gimnastycznych oraz wyposażenie terenu w sprzęt sportowy.

W ramach prac przygotowano i wyrównano teren, położono fundamenty i nawierzchnię placu, wybudowano murowane ogrodzenie, wykonano i zainstalowano elementy aluminiowe i żeliwne (urządzenia sportowe), pomalowano mury i urządzenia. Ponadto zakupiono sprzęt sportowy (stół do tenisa stołowego, piłki, siatki, zestawy do badmintona, itp.).