Polska pomoc

 

Poprawa diagnostyki chorób płuc u dzieci

Uniwersytecka Klinika Dziecięca w Belgradzie została założona w 1924 roku i jest jednym z najstarszych szpitali na Bałkanach, w którym leczą się dzieci z Serbii, byłych republik jugosłowiańskich oraz innych krajów w regionie. Klinika - jako jedna z dwóch placówek w Belgradzie - udziela specjalistycznej pomocy małoletnim migrantom przebywającym na terytorium Serbii. 

Jeden z głównych problemów, z którym boryka się Oddział Pulmonologii i Alergologii to brak możliwości badania funkcji płuc u dzieci powyżej 6 lat zgodnie ze standardami dobrej praktyki badań klinicznych. Klinika otrzymała w ramach dotacji spirometr służący do badania funkcji płuc u dzieci. Żeby badania były kompletne i wiarygodne, przed przeprowadzeniem spirometrii należy wykonać oskrzelowy test prowokacyjny poprzez wysiłek fizyczny przy użyciu specjalnego roweru medycznego (ergometru). Test taki uważany za wiarygodne kryterium potwierdzenia stanu zdrowia. Obecnie - bez ergometru - test nie jest wykonywany zgodnie ze standardami dobrej praktyki badań klinicznych. Oddział nie posiada również profesjonalnego aspiratora, który umożliwiłby odpowiednią toaletę jamy ustnej i nosowej u dzieci z zaburzeniami odruchowego odkrztuszania wydzieliny, co najczęściej występuje u dzieci upośledzonych. Posiadany aspirator jest stary i niewystarczająco dostosowany do profesjonalnego użytku w szpitalu. Zakup aspiratora umożliwiłby udrażnianie dróg oddechowych, w celu stosowania dalszej niezbędnej terapii u pacjentów.

Ponadto obecnie w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – Chirurgia, nie ma możliwości przygotowania czy też podgrzania jedzenia dla małych pacjentów, którzy czekają na udzielenie im pomocy medycznej.

Poprawa diagnostyki chorób płuc u dzieci

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 1 września do 1 grudnia 2016 r. we współpracy Ambasady RP w Belgradzie z partnerem lokalnym, Uniwersytecką Kliniką Dziecięcą. Jego celem jest poprawa jakości diagnostyki i leczenia chorób płuc u dzieci w wieku 6-18 lat. Realizacja projektu tj. zakup roweru medycznego oraz aspiratora do użytku szpitalnego wpłynie na poprawę diagnostyki i leczenia chorób płuc u dzieci - pacjentów Kliniki. Realizacja projektu przyczyni się do lepszej jakości usług medycznych. Dzięki zakupowi urządzeń AGD (kuchenki mikrofalowej i płyty indukcyjnej), które znajdować się będą w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – Chirurgia, w pokoju dla personelu medycznego, rodzice oraz personel medyczny będzie mieć możliwość zapewnienia ciepłego posiłku małym pacjentom (podgrzewanie posiłków, mleka dla dzieci).

Na podstawie bazy danych Kliniki z 3 ostatnich lat, liczbę beneficjentów oszacowano na ok. 4000 dzieci rocznie.

Poprawa diagnostyki chorób płuc u dzieci

Projekt zrealizowano między 16 sierpnia a 30 listopada 2016 r. Dzięki realizacji projektu poprawiła się jakość i efektywność usług medycznych oferowanych przez Uniwersytecką Kliniką Dziecięcą w Belgradzie. Poprzez zakup roweru medycznego oraz aspiratora do użytku szpitalnego usprawniono diagnostykę i leczenie chorób dróg oddechowych u dzieci. Do tej pory Klinika nie dysponowała rowerem medycznym do przeprowadzania oskrzelowego testu prowokacyjnego przez wysiłek fizyczny, a posiadany aspirator był już stary i nie był przeznaczony do użytku szpitalnego. Ponadto dzięki zakupowi urządzeń AGD (kuchenki mikrofalowej i płyty indukcyjnej) rodzice oraz personel medyczny mają możliwość zapewnienia małym pacjentom ciepłego posiłku.

Projekt został w całości sfinansowany ze środków Polskiej pomocy, a jego wartość wyniosła ok. 32 000 PLN (7 800 EUR). Na potrzeby kalkulacji przyjęto kurs 1 EUR = 4,1749 PLN.